2021/10/13 - Afsluitdijk versterkt met duurzame betonblokken

De Afsluitdijk bestaat sinds kort voor een deel uit betonnen blokken die met minder CO2-uitstoot zijn gemaakt en dus vriendelijker voor het milieu zijn. Rijkswaterstaat heeft er samen met leveranciers en aannemers een zogeheten proeftuin aangelegd. Op het stuk Afsluitdijk liggen betonblokken van verschillende mengsels. Rijkswaterstaat ziet het als een mooie manier om diverse soorten duurzaam beton bloot te stellen aan extreme omstandigheden.

 

Storm
Het gaat weliswaar om een praktijktest, maar de blokken moeten wel voldoen aan de eisen voor hoogwaterveiligheid. ,,Ze moeten sterk genoeg zijn voor een storm die eens in de 10.000 jaar voorkomt”, zegt Arjan Cheizoo, adviseur materiaaltechnologie bij de BAM, èèn van de aannemers van het consortium Levvel. Die combinatie voert de werkzaamheden voor de versterking van de Afsluitdijk die Nederland weer jaren moet beschermen uit. Het werk is gestart in 2019 en duurt tot 2025. De duurzame betonblokken moeten bestand zijn tegen de zwaarste maritieme omstandigheden, zoals zout water en vorst. Cheizoo: ,,Rijkswaterstaat heeft marktpartijen geselecteerd en benaderd. Vervolgens hebben die partijen met proeven in het laboratorium laten zien dat de innovatieve mengsels aan de gestelde eisen voldoen.”

 

Veiligheidseisen
Door het toepassen van losse betonblokken is het mogelijk om meerdere mengsels naast elkaar te testen. In de proeftuin liggen nu 30 blokken: steeds 2 van 15 verschillende mengsels. Die zijn geleverd door acht marktpartijen. Cheizoo: ‘Samen met Rijkswaterstaat hebben we bij Levvel een kader met kwaliteitseisen opgesteld. De blokken zijn echt onderdeel van de dijkversterking.”

 

Blokken vervangen
Het consortium wilde graag meewerken. ,,Wij weten uit ervaring hoe lastig het is om nieuwe betonmengsels in echte projecten uit te proberen”, zegt afdelingshoofd Erik Mangert van de afdeling materiaaltechnologie bij BAM. ,,De eisen aan het materiaal voor bijvoorbeeld bruggen en tunnels zijn heel hoog. Zo’n kunstwerk moet 100 jaar betrouwbaar werken. Als daarbij iets misgaat, is de impact enorm. Een belangrijk voordeel bij de Afsluitdijk is de modulaire opbouw. Als er problemen optreden, kunnen we relatief eenvoudig 1 of 2 van die blokken vervangen.”

 

Vertrouwen in duurzaam beton
De ambities van Rijkswaterstaat sluiten aan bij de verduurzamingsbeweging in de hele betonsector. In het Betonakkoord werken overheden en marktpartijen aan hetzelfde doel. ,,Als opdrachtgever willen wij launching customer zijn”, zegt Maya Sule van Rijkswaterstaat. ,,We bieden leveranciers en innovatieve aannemers deze kans en bouwen wij zelf weer kennis op, bijvoorbeeld over hoeveel CO2-reductie nieuwe mengsels opleveren en welke invloed dat heeft op de levensduur. Dat is belangrijk om vertrouwen te krijgen in duurzaam beton.”