2021/10/1 - SureBridge: dé renovatieoplossing voor betonnen bruggen

Surebridge is de naam van een ontwikkelingstraject dat moet resulteren in lagere kosten (LCC), minder verkeershinder en minder belasting voor het milieu bij de aanleg en onderhoud van bruggen.

 

Hogere kwaliteit en minder hinder
Er is een toenemende vraag naar hogere kwaliteit, kortere bouwtijden en minder impact op het milieu. Dit geldt zowel voor de bouw van nieuwe constructies als voor renovatiewerkzaamheden aan bestaande constructies, waarbij deze laatste een steeds groter percentage van de constructiewerkzaamheden betreffen. Met Surebridge zouden de levenscycluskosten van stalen en betonnen bruggen lager uitvallen.

De kortere bouwtijden bieden nog een groot voordeel. Bouwactiviteiten op locatie, zoals het slopen van bestaande betonnen dekken en landhoofden, bodemverdichting of uitgraving, genereren veel lawaai en trillingen. Naast de negatieve invloed op het milieu en eventuele schade aan omliggende gebouwen, stoort dit omwonenden. Ook dat zou minder worden.

 

CFRP-strips
Surebridge wil bestaande bruggen versterken door Carbon Fiber Reinforced Plastic (CFRP) strips aan de onderkant van een betonnen brugdek te plaatsen en een Glass Fiber Reinforced ploymer (GRFP) dek aan de bovenkant. Daarmee wordt de constructiehoogte vergroot (meer draagkracht) zonder dat het gewicht van de constructie toeneemt (wat de nuttige draagkracht zou reduceren). Ook kan het brugdek met deze methode verbreed worden.

 

Website Surebridge  (bouwbedrijf Strukton Civiel en composietspecialist FiberCore Europe)