2021/1/13 - Bodemas als circulaire vrij toepasbare bouwstof

Door een nieuwe natte methode van reiniging wordt van het restproduct van afvalverbranding, bodemas, een vrij toepasbare bouwstof gemaakt. Met deze innovatie wordt een flinke stap gezet op het gebied van circulariteit in de afvalsector.

 

Door de natte reiniging van bodemas wordt het een nieuw product. Dit kan dienen als een vrij toepasbare bouwstof. Dat was precies de insteek van de Green Deal Bodemas zoals die in 2012 tussen de afvalenergiecentrales en Rijkswaterstaat werd gesloten. Op de locatie van Afvalzorg in Assendelft heeft Blue Phoenix Group in 2020 na jaren ontwikkelen de innovatieve bodemas wasinstallatie in gebruik genomen. Bodemas blijft over na het verbranden van huisvuil en bedrijfsafval in een afvalenergiecentrale.

 

Geen stoorstoffen

Natte bewerking van bodemas heeft als voordeel dat bij dit proces de zouten verwijderd worden. Daarmee worden de verontreinigingen uit de as gehaald. Door de methode van reiniging die Blue Phoenix toepast, wordt meer dan 90% van de bodemas nuttig hergebruikt. In de installatie wordt met behulp van hydrocyclonage de bulk van de verontreiniging geconcentreerd in een slibkoek. Deze kan veilig in een deponie worden gestort.

 

Groenfinanciering

De natte wasmethode met geïntegreerde metaalterugwinning is een complexe techniek, die door Blue Phoenix in samenwerking met Boskalis is ontwikkeld. Dat is volledig zonder overheidssubsidie gedaan uit eigen middelen met aanvullende RVO groenfinanciering.

Nederland is een gidsland als het gaat om circulariteit en afvalverwerking. In andere landen wordt bodemas veelal nog gestort of het wordt op de oude manier verwerkt. De natte technologie is ontwikkeld voor landen die de ambitie tonen om met regelgeving dergelijke innovaties af te dwingen. Een land als Singapore kijkt sterk naar Nederland en heeft ook gelijke problematiek. Er is weinig ruimte, hoge bevolkingsdichtheid en een flinke ambitie op het gebied van duurzaamheid.

 
Afvalverwerkers

Inmiddels werkt een aantal afvalverwerkers al met de nieuwe techniek. In de installatie van Blue Phoenix Group wordt 600.000 ton bodemas per jaar met de natte technologie verwerkt. Het bedrijf heeft drie afvalverwerkers onder contract: Attero Wijster en Attero Moerdijk, EEW Farmsum en Biostoom uit Belgie. De gereinigde bodemas is door Boskalis op de markt gebracht als Beaumix.

 

Lees meer