2020/9/7 - Nieuwe rekenregels voor asfaltmengsels

Nieuwe regels zijn opgesteld om op een uniforme wijze de duurzaamheid van asfalt te kunnen berekenen. Deze specifieke regelregels zijn een aanvulling op de generieke rekenregels die voorgeschreven worden door de SBK Bepalingsmethode (www.milieudatabase.nl). Deze Product Category Rules (PCR-NL) zijn ontwikkeld in opdracht van het Asfalt Impuls project. De doelstelling hiervan is het creëren van een gelijk speelveld voor alle partijen die werkzaam zijn in de asfaltsector. Het is in werking getreden op 1 juli 2020, waarbij aan aanbestedende diensten wordt gevraagd deze per 1 januari 2021 te gaan gebruiken, zodat de sector de noodzakelijke voorbereidingen kan treffen.

 

De PCR-NL zijn opgesteld door TNO in nauwe samenwerking met opdrachtgevers, asfaltproducenten en LCA-experts. Het streven is jaarlijks te updaten.

 

klik hier voor de pdf van de rekenregels.