2020/9/29 - Kamerbrief voortgang maatregelen bevordering circulair bouwen

Minister Ollongren heeft op 29 september 2020 een brief naar de Kamer gestuurd over de voortgang circulair bouwen.

In deze brief wordt ingegaan op de eerste stap naar de feitelijke halvering van de milieuprestatie-eis door de scherpere eis voor nieuwe woningen van 1,0 naar 0,8 in 2021 te brengen. Als voorbereiding op de uitbreiding van het toepassingsgebied van de milieuprestatie-eis naar andere gebruiksfuncties naast nieuwbouw van woningen en kantoren en naar verbouw en transformatie, wordt een rekenmethode uitgewerkt. Hierbij zijn de belanghebbende partijen in de bouw nauw betrokken. Voor de uniforme berekening van milieuprestaties van circulaire maatregelen publiceert de Stichting Bouwkwaliteit (SBK) rond de jaarwisseling een handreiking voor het werken met indicatoren voor circulariteit.

 

Lees hier de gehele brief van de minister