2020/9/28 - Residentie op weg naar circulaire bouweconomie

Den Haag groeit naar verwachting de komende 20 jaar met ruim 100.000 inwoners. Dit vraagt om nieuwbouw en herontwikkeling, maar tegelijkertijd moet de stad leefbaar, klimaatbestendig en groen zijn. Dat staat in het Coalitieakkoord 2019-2022 Samen voor de stad. Klimaat en duurzaamheid worden geborgd in de hele gemeentelijke organisatie. In het beleid van Liesbeth van Tongeren, sinds 7 juni 2018 wethouder Duurzaamheid, Milieu en Energietransitie en derde locoburgemeester van de gemeente Den Haag, wordt ingezet op circulariteit.

 

Lees de pdf van het artikel dat is verschenen in het BouwCirculair magazine nr.3 2020.