2020/9/16 - Uitvoeringsteam Circulair ontwerpen publiceert Bouwwaardemodel

Bij een circulair ontwerp doen alle ketenpartners vanaf het ontwerp al mee. Het uitvoeringsteam Circulair ontwerpen van het Betonakkoord heeft een Bouwwaardemodel ontwikkeld om dit voor de ketenpartners makkelijk te maken. Een bijgaand stripverhaal legt uit hoe het model werkt.

lees verder

 

Een goed ontworpen bouwwerk is in alle opzichten circulair. Het kan meerdere functies vervullen gedurende de levensduur en is zoveel mogelijk samengesteld uit demontabele onderdelen. Ook aan onderhoud, reparatie of vervanging van de onderdelen is gedacht.
Het model maakt duidelijk welke activiteiten van de betonketen bijdragen aan een meer circulaire economie. De meeste winst valt te behalen bij het verlengen van de levensduur van een object. Het gaat dan over zowel de technische levensduur van beton als de mate van het adaptief vermogen van de betonconstructie.

 

Jack van der Palen, regisseur van het team Circulair ontwerpen: “Bij circulair ontwerpen kijk je altijd een stap verder dan de huidige opgave. Hoe kan het bouwwerk gebruikt worden als het de beoogde functie verliest? Daarvoor moet je het hele proces bekijken: je ontwerpt volgens circulaire ontwerpprincipes, je realiseert het bouwwerk met circulaire objecten en onderdelen. Je kijkt verder dan de totale levensduur van het bouwwerk: van ontwerp tot demontage en hergebruik.”

 

In het Bouwwaardemodel zijn verschillende ontwerpstrategieën samengebracht. Architecten en constructief ontwerpers zullen naast bijvoorbeeld Value Hill ook de R-ladder van circulariteit herkennen en de lagenbenadering van Stewart Brand. De ontwerpmethodes hebben met elkaar gemeen dat de kringlopen worden gesloten en dat technische materialen oneindig hoogwaardig kunnen blijven hergebruikt. Een goed circulair ontwerp creëert waarde voor nu én voor de toekomst, met een zo laag mogelijke milieu-impact.