2020/8/31 -Demonstratietuin voor duurzaam asfalt op A73

BAM Infra Nederland legt op een proefvak van twee kilometer op de A73 bij Roermond een ‘demonstratietuin’ voor duurzaam asfalt aan. Dit is de uitkomst van de prijsvraag Duurzaam Asfalt die Rijkswaterstaat uitschreef. Op het stuk snelweg brengt BAM Infra nu twee soorten duurzaam asfalt aan in de onderlaag van tweelaags ZOAB. Met hergebruikpercentages van 80 en 95 procent en productietemperaturen van 115 en 105 graden Celsius zijn de mengsels niet alleen duurzaam, maar ook grotendeels circulair. Naast de asfaltmengsels worden vezels getest die aan het asfalt voor de deklaag van de tweelaags ZOAB zijn toegevoegd. Deze moeten de levensduur van het asfalt verlengen.

 

lees verder

Rijkswaterstaat heeft samen met het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en ProRail een strategie voor klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten vastgesteld. In zogeheten transitiepaden pakken zij de onderdelen met de grootste klimaatimpact aan. Binnen het transitiepad duurzame wegverhardingen is in 2018 de markt uitgedaagd te komen met innovaties die kunnen bijdragen aan het behalen van de ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen. BAM Infra legt nu op een proefvak op de A73 twee winnende innovaties aan.

 

Testen en valideren
Dankzij de vakken kunnen Rijkswaterstaat en het Asfalt Kwaliteits Loket de toegepaste productie- en hergebruikmethodes valideren. Wanneer de resultaten positief zijn, kan BAM Infra de asfaltmengsels breder toepassen, bij Rijkswaterstaat en voor andere opdrachtgevers. Het combineren van lage productietemperaturen met hoge percentages hergebruik is de volgende stap in het verduurzamen van onze infrastructuur. Dit sluit naadloos aan bij de ambities van BAM en Rijkswaterstaat.

 

Lage CO2-uitstoot, hoog hergebruikpercentage
Het hoge percentage hergebruik komt tot stand door een uniek proces: BAM Infra ontleedt het oude asfalt in de oorspronkelijke componenten door alle stenen uit het asfalt te scheiden van de mastiek, het mengsel van zand, (vul)stof en bitumen tussen de stenen. De gescheiden bestanddelen gebruikt zij vervolgens opnieuw in nieuw asfalt, met slechts minimale toevoeging van nieuwe bestanddelen én behoud van kwaliteit. Zo bestaat het nieuwe asfalt voor 95% uit hergebruikte materialen uit oud asfalt. Naast het hoge percentage hergebruik produceert BAM Infra het asfalt op lagere temperatuur. 105 in plaats van de 165 graden Celsius bij conventioneel asfalt. Energieverbruik en CO2-uitstoot liggen daarmee 30% lager.

 

Test: toevoegen van vezels voor minder overlast
Naast de duurzame mengsels in de onderlaag, testen beide partijen ook toegevoegde vezels in de deklaag van het tweelaags ZOAB. Deze vezels versterken het asfalt waardoor het langer meegaat en minder onderhoud nodig heeft. Dit zorgt op langere termijn ook voor een duurzame werking en betekent minder onderhoudsoverlast voor weggebruikers.

 

Europese samenwerking
In het Europese samenwerkingsverband CEDR (Conférence Européenne des Directeurs des Routes) tussen wegbeheerders vindt onder andere samenwerking plaats om nieuwe ontwikkelingen binnen Europa te stimuleren en te delen. Rijkswaterstaat is namens Nederland vertegenwoordigd.
Onder leiding van de Universiteit van Cantabrië in Spanje wordt voor CEDR het FIBRA-project (FIBre Reinforced Asphalt) uitgevoerd. Het is de bedoeling dat de FIBRA-demonstratievakken in de A73 meer inzicht geven in de levensduurverlenging die met vezel versterkt asfalt kan worden bereikt.