Betonketen Fryslân maakt werk van duurzaamheid

Op maandag 8 juni werd op het stadhuis van Leeuwarden het uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’ ondertekend door gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder, wethouder Hein de Haan en Daaf de Kok van BouwCirculair. In de Betonketen Fryslân zetten 17 betrokken opdrachtgevers en marktpartijen zich in voor het verduurzamen van de betonketen. Vanwege de coronamaatregelen vond de ondertekening deels op afstand plaats.

 

lees verder

In het uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’ willen de deelnemers slim omgaan met energie en grondstoffen en zoveel mogelijk grondstofketens sluiten. Gezamenlijk zetten ze zich in om de CO2 uitstoot, die vrijkomt bij de productie van beton, zo veel mogelijk te beperken en beton als grondstof zoveel mogelijk te hergebruiken.

 

Gedeputeerde Avine Fokkens-Kelder: “Provincie Fryslân wil zich door ontwikkelen als meest gunstige ontwikkelregio voor circulaire economie: in 2025 een plek in de top 3 van Europa. Dit initiatief steunen wij daarom van harte.”

Wethouder Hein de Haan vult aan: “Met het sluiten van deze duurzame en circulaire betonketen zetten we concreet stappen in het behalen van deze doelstellingen. Fantastisch dat al deze partners, zowel opdrachtgevers als marktpartijen, bereid zijn zich gezamenlijk hiervoor in te zetten”.

 

Met het uitvoeringsprogramma worden alle partijen uit de keten bij elkaar gebracht. Daaf de Kok, oprichter BouwCirculair: “Wij begeleiden de partners in de keten bij de uitvoering van projecten en we monitoren de behaalde resultaten. Ook wisselen we kennis uit met andere regionale ketens. De gemaakte afspraken hierover, samen met onze partners, zijn nu verzameld in het Uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’. “

 

Het Uitvoeringsprogramma ‘Betonketen Fryslân’ loopt tot en met 31 december 2022. Naast leden van de Betonketen zijn ook niet-leden uitgenodigd te ondertekenen. Zij kunnen op elk moment bij het uitvoeringsprogramma aanhaken.

 

De Betonketen Fryslân is ondertekend door:

Provincie Fryslân, gemeente Leeuwarden, gemeente De Fryske Marren, gemeente Heerenveen, gemeente Súdwest-Fryslân, gemeente Waadhoeke, gemeente Harlingen, gemeente Smallingerland, IJB Groep, Haarsma Groep, Kijlstra Betonmortel, Van de Bosch Beton, Struyk Verwo Infra, Oosterhof Holman, EFKO Beton, Noppert Beton en Jansma Drachten.