2020/10/8 - Minister wil meer onderzoek naar materialenpaspoorten

Begin 2022 hakt het kabinet de knoop door over een mogelijke wettelijke verplichting van een materialenpaspoort. Minister Ollongren (BZK) wil eerst op advies van het transitieteam meer onderzoek laten doen naar de behoefte aan informatie in de bouwketen.

Zowel rijksoverheid als private partijen werken al een tijdje met materialenpaspoorten, bijvoorbeeld in de vorm van praktijktests. Het gebruik ervan wordt gestimuleerd via fiscale voordelen, maar is niet verplicht.

 

Voorafgaand aan een mogelijk wettelijke verplichting van een materialenpaspoort, heeft het Transitieteam Circulaire Bouweconomie de minister geadviseerd meer onderzoek te laten doen en om praktijkproeven uit te voeren. De minister volgt dit advies en verwacht begin 2022 een beleidsvoorstel aan de Tweede Kamer voor te leggen, zo schijft ze in een voortgangsrapportage.

 

Het Transitieteam Circulaire Bouweconomie stelt dat er antwoord nodig is op de volgende vragen:

  • Welke informatie is voor de bouwketen in welke situatie noodzakelijk om circulair te werken?
  • Hoe kan ervoor gezorgd worden dat deze informatie leidt tot circulair gedrag?
  • Welke (alternatieve) instrumenten zijn beschikbaar om in de informatiebehoefte te voorzien en wat zijn de kosten en baten van deze instrumenten?
  • In hoeverre kunnen marktpartijen zelf organiseren dat de noodzakelijke informatie beschikbaar is?