2020/1/16 - Aanbod electrische werktuigen in beeld

De stikstofproblematiek zet druk op de bouwsector om te innoveren. Een van de middelen om stikstofuitstoot terug te dringen, is de inzet van elektrische materieel. De BMWT (branchevereniging voor bouwmachines, magazijninrichtingen, wegenbouwmachines en transportmaterieel) heeft samen met Natuur & Milieu een lijst aangelegd met beschikbare hybride en elektrische machines, zoals graafmachines, shovels en trilplaten. De lijst is gemaakt in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en is te vinden op www.bouwmachines.nl.