Leerzaam en circulair speelplein

Dat kinderen van nu kunnen opgroeien in een leefbare wereld voor mens, dier en plant is een belangrijke reden dat Donker Groep duurzaamheid en circulair werken als leidende principes hebben. Deze uitgangspunten komen samen in het nieuwe, groene schoolplein van De Sterrenschool in Hilversum.

Openbare basisschool De Sterrenschool is gevestigd in een nieuw gebouw dat in september 2019 is geopend. Het gebouw is volledig duurzaam en circulair. Dit geldt ook voor het vernieuwde schoolplein, dat is ontworpen door Donker Design en gerealiseerd door Donker Groen. Het oude, grijze plein met zandbak heeft plaatsgemaakt voor een ‘groen’ plein dat aansluit bij de spelbehoeftes van kinderen, voorzien van circulaire en duurzame elementen.

 

Hergebruikte materialen
Er is gebruik gemaakt van hergebruikte materialen. De klimmuur is gemaakt van een hergebruikt L-element en hergebruikte klimgrepen, wat past binnen de circulaire gedachtengang. Ook een deel van de tegels van het vroegere schoolplein zijn hergebruikt.

 

Leerzaam plein
Onmisbaar op een duurzaam schoolplein zijn bomen, struiken en planten. Hierbij is gekozen voor beplanting die de biodiversiteit vergroot. Zoals een gemengde haag, die schuil- en voedingsmogelijkheden biedt voor vogels en andere dieren. De beplanting zorgt bovendien voor leuke lesstof. Bij natuurlijk spelen ligt de focus op natuur, maar ook op het natuurlijk speelgedrag van ieder kind. Het is daarbij belangrijk dat kinderen zélf dingen creëren, leren en ontdekken en zo automatisch nieuwe vaardigheden ontwikkelen.

 

Nu en later
Het schoolplein voldoet aan de wensen van de school en van de kinderen uit alle groepen. Het nodigt uit tot educatie en sport en spel, en het prikkelt de fantasie. Daarnaast is het allesbehalve een traditioneel open plein met veel verharding en toestellen, dankzij de circulaire en duurzame oplossingen.