2019/9/27 - LCA bewijst lage CO2 footprint geopolymeren

Een Levenscyclusanalyse (LCA) volgens de SBK Bepalingsmethode maakt de milieu-effecten van een product zichtbaar en brengt voor elk proces de input – grondstoffen, energie, elektriciteitsmix, transport – in kaart. Het resultaat is het milieuprofiel: een overzicht van milieu-effectcategorieën, waaronder klimaatverandering (CO2-emissies), bijdrage aan broeikaseffect en uitputting van grondstoffen.
SQAPE technologie heeft haar geopolymeer bindmiddel vergeleken met de traditionele cementgebonden soorten, te weten CEMI 52.5N toegepast in een rotonde en CEMIIIB 42N in een fietspad.

 

SQAPE gebonden materialen leiden tot een extreem lage MKI. Deze indicator toont de (fictieve) kosten in euro’s voor het herstellen van de negatieve milieu-impact van een materiaal. Met de MKI kunnen producten vergeleken worden en kan bewust gekozen worden voor het product met de laagste milieubelasting. Ook de CO2 footprint is zeer laag. Afhankelijk van de toepassing kan de CO2-reductie oplopen tot 80% voor een rotonde 40% voor een fietspad. Bron: SQAPE-MKI beschouwing geopolymeren bij toepassing in de GWW