In de grond gevormde paalfunderingen nu met betongranulaat

Na uitvoerig testen is Voorbij Funderingstechniek gestart met het toepassen van betongranulaat in het beton voor in de grond gevormde paalfunderingen, zoals Vibro, VSP, HSP en VVP. In samenwerking met leverancier Cementbouw zijn tests uitgevoerd om te zien of betongranulaat een geschikte (gedeeltelijke) vervanging van grind zou zijn.

 

Er is gebleken dat de verwerkbaarheid als functie van de tijd, de verpompbaarheid (HSP) en de gelijkwaardigheid tijdens het doormeten van de palen
goed door de tests zijn gekomen. Dit betekent dat maximaal 30%, conform de NEN-EN 206, van het toeslagmateriaal grind gaat bestaan uit gecertificeerd betongranulaat en dus circulair wordt.
Het betongranulaat van Cementbouw beschikt namelijk over een CE-markering en is gecertificeerd conform Beoordelingsrichtlijn 2506 ‘Recyclinggranulaten voor toepassing in beton, wegenbouw, grondbouw en werken’. Hierdoor is de herkomst te traceren en is het gegarandeerd geschikt om toe te passen binnen de verschillende funderingstechnieken.

 

Met deze toepassing wordt ingespeeld op MIA/VAMIL regeling en BREEAM certificering. Wanneer er wordt gekozen voor betongranulaat in het ontwerp, dan kan dit meehelpen bij het behalen van het projectspecifieke BREEAM certificaat.