2019/8/28 - Training Contracteren Circulariteit & CO2 reductie

Wat verstaan we precies onder circulariteit? Wat is een MKI-score? Hoe kan concrete toepassing van deze begrippen in contracten, helpen om eenduidigheid creëren in de markt van duurzame bouw en infra? Deze training wordt georganiseerd om toepasbare kennis te krijgen over de wijze waarop de eisen van circulariteit en Co2 reductie worden verwerkt in een (RAW) bestek of UAV-gc contract volgens de methode van BouwCirculair.
 
Doelgroep voor deze training zijn opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO2-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten. En ook opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven en meer grip willen krijgen op de invulling van duurzaamheid in contracten.
 
Klik hier voor meer informatie en aanmelden.