2019/10/16 - BouwCirculair Congres: CirculairDoen druk bezocht

Het BouwCirculair Congres: CirculairDoen 10 oktober 2019, op de Dag van de Duurzaamheid, in Willem Twee poppodium in ’s-Hertogenbosch was uiterst druk bezocht. De enorme toename in bezoekers onderstreept het groeiend belang van circulariteit in bouw en infra in Nederland. Het BouwCirculair Congres is uitgegroeid tot hét kennis- en inspiratie evenement voor professionals die een bijdrage leveren aan de transitie naar een circulaire- en CO2 arme economie.”

BouwCirculair organiseerde het congres samen met het CROW Infra-Innovatie Netwerk, de Gemeente ’s-Hertogenbosch, MADE Center en Duurzaam GWW. Gastheer van het congres was Gemeente ’s-Hertogenbosch.
Raoul Beckers, programmamanager duurzaamheid van de gemeente ’s-Hertogenbosch opende het congres. Net terug uit Brussel vertelde hij in kort bestek wat de plannen van de gemeente zijn om te komen tot een duurzaam ’s-Hertogenbosch. “C02 neutraal, meer groen in de stad, klimaatbestendig, waardebehoud van grondstoffen, en duurzame mobiliteit zijn hoekstenen van beleid.” Die beleidspunten krijgen extra momentum – aldus Beckers – door de European Green Deal, die de nieuwe klimaatcommissaris Frans Timmermans binnenkort presenteert. Het doel van deze ‘Green Deal’ – een speerpunt van de nieuwe Commissievoorzitter Von der Leyen- is dat de Europese uitstoot van broeikasgassen als CO2 in 2030 ruim gehalveerd is. Europa moet daarnaast milieuvervuiling verminderen door het uitbannen van gevaarlijke chemicaliën, pesticiden en microplastic. Beckers wees op het belang van innovatie. “Innovatieve bedrijven hebben de toekomst – wie niet innoveert zal als bedrijf niet overleven.”

 

Kennissessies
Innovatie was de rode draad door het programma, Beckers kon tevreden zijn. Na zijn plenaire opening stonden kennissessies op het programma. In twee rondes werden bezoekers – naar eigen keuze – geïnformeerd over duurzaam asfalt, circulaire woningbouw, circulair aanbesteden en contracten, en sloop en recycling. Stedenbouwkundige Elma van Beek, van Bureau Maris, had in haar sessie, over circulaire woningbouw, een paar tips. Denk lokaal, denk in nabijheid. En kijk over de vier jaar horizon van de gemeentepolitiek. Besef dat je ontwerpt en bouwt in veel langere kringlopen die die vier jaar van de gemeentepolitiek verre overstijgen. Ook pleitte Van Beek voor een circulaire procesgang waarbij eindgebruikers niet buitengesloten zijn maar een vast onderdeel zijn van de organisatorische kringloop. In dezelfde sessie benadrukte Peter Brouwer, van D+B architecten uit Arnhem, dat ‘we met z’n allen bezig zijn om de aarde uit te wonen’. Zijn vuistregel is: voorkom dat iets afval wordt. Dat is niks nieuws, zei Brouwer: “Vijftig jaar geleden bedachten mensen zich wel vier of keer voordat ze iets weggooiden.” Hij maakt graag gebruik van GPR Gebouw, om zijn circulaire ambities inzichtelijk te maken. “GPR is een bruikbaar instrument dat je integraal informeert over vijf relevante thema’s: energie, milieu, gezondheid, gebruikskwaliteit en toekomstwaarde.”

 

CROW Infra InnovatieNetwerk
Het middagprogramma stond in het teken van het CROW Infra-Innovatie Netwerk. Henry Bos, Programmamanager eenheid Wegen en Kanalen van Provincie Overijssel en voorzitter van het CROW Infra-Innovatie Netwerk, benadrukte het belang van samenwerking en verbinding om te komen tot noodzakelijke innovaties. Dat dat vooral ook een zaak van omdenken is maakte Maurice Beijk duidelijk. Beijk, bij Reinten Infra werkzaam als Rentmeester2050, stapelde aanstekelijke statements over duurzaamheid. Hou de blik op de natuur was een van zijn uitspraken: “De natuur gaat ons redden.” Aan het eind van zijn presentatie had hij een tip waar we volgens Maurice niet omheen kunnen: het boek Drawdown, van Paul Hawken, een veelomvattende plan om klimaatontwrichting te keren.

 

Biobased pitches
Beckers had het eerder op de dag over de noodzaak om te innoveren. Dat bouw en infra volop bezig zijn met een indrukwekkende innovatieslag, werd in het middagprogramma duidelijk gemaakt. Aan de hand van pitches met innovaties verdeeld over een aantal thema’s: innovaties in circulaire wegen en fietspaden, innovaties in biobased infra, innovaties in woning- en utiliteitsbouw, en innovatieve praktijkcases (aanbesteden met RCC in Nijmegen, samenwerking RWS en Utrecht), en innovaties ontwikkeld in het kader van Duurzaam GWW. In de sessie over biobased in infra presenteerde Grass2Grit een circulair concept om bermgras om te zetten in grassap en grasvezels. Het sap wordt gebruikt als gladheidsbestrijding, de vezels voor wegmeubilair. Recell, een merk ontwikkeld door KNN Cellulose BV, maakt cellulose producten uit afval/rioolwater voor producten in bouw en infra. Het product kan ook in asfalt worden versterkt en is in die toepassing uitvoerig in de praktijk getest. H4A pitchte over Bioway, asfalt waarin bitumen voor – nu nog – 50 procent is vervangen door biobased substituten. Het Asfalt Kennis Centrum ontwikkelde op basis van vlasplanten het product LynPave, om asfalt te vergroenen. In deze sessie ook nog aandacht voor een biocomposiet brugdek, van Witteveen + Bos. Met de oproep aan opdrachtgevers om zich aan te melden om met dit biobased product aan de slag te gaan.

 

Wat is geluk?
Na afloop van de pitches, in twee rondes, was het podium voor cabaretier Guido Weijers met een masterclass over geluk. Geluk is volgens Weijers de ultieme balans tussen plezier, genot, tevredenheid èn zingeving. Hij baseert zich daarbij op de visie van Aristoteles. Die geluk ontleedde in drie onderdelen: genot op korte termijn, tevredenheid op lange termijn, en, los van je eigen geluk, het gevoel dat je nuttig bent voor anderen. Voor de wereld om je heen. Met die laatste toevoeging gaf Weijers een extra dimensie aan het zo succesvolle BouwCirculair Congres in het ’s Hertogenbosch.

 

De individuele presentaties zijn op de website terug te vinden:
https://bouwcirculair.nl/meedoen/congres/