2019/10/14 - Duurzaam asfalt voor Turkeyeweg bij IJzendijke

Aannemer H4A Infratechniek gaat in opdracht van het waterschap Scheldestromen groot onderhoud uitvoeren aan de Turkeyeweg bij IJzendijke. Een deel van het wegvak wordt voorzien van Bioway duurzaam asfalt.

 

Het waterschap Scheldestromen wil in 2050 volledig circulair zijn. Tot 2030 wil het waterschap het grondstoffengebruik halveren. De bedrijfsvoering maakt gebruik van duurzame energie en afval wordt weer gebruikt als grondstof voor materialen. Bioway asfalt past in deze strategie. Gert van Kralingen, portefeuillehouder Innovatie: “Dit is de kans om te kijken of we hiermee kunnen bijdragen aan onze circulaire doelstellingen. Op de Turkeyeweg moeten we 500 meter asfalt vernieuwen. Tweederde deel daarvan leggen we aan met het duurzame asfalt. Het andere deel leggen we met regulier asfalt aan. Daarmee kunnen we heel goed vergelijken hoe de staat van de weg zich door de jaren ontwikkelt. Ik ben trots dat we dit ook op een weg van ons kunnen toepassen. Als dit slaagt, kunnen we meewerken aan een besparing van fossiele grondstoffen en een reductie van de CO2-uitstoot.”

 

Duurzaam asfalt
Bioway is door H4A ontwikkeld in samenwerking met Wageningen UR en het Asfalt Kennis Centrum. Het bestaat voor een belangrijk deel uit bitumen, een restproduct uit de olieraffinaderij. Bitumen houdt het zand en de steenslag in het asfalt bij elkaar. In Bioway is 50 procent van de bitumen vervangen door lignine, een natuurlijke lijmstof uit bomen. Dit is een plantaardige reststof uit de papierindustrie.

 

Planning en omleiding
Dinsdag 15 oktober wordt de weg gefreesd, vervolgens wordt op 16 oktober Bioway aangebracht. Op de laatste dag van de werkzaamheden wordt de nieuwe markering aangebracht zodat de weg duidelijk gemarkeerd wordt als 80-kilometer weg. Gedurende deze drie dagen is het wegvak afgesloten voor alle verkeer. Het fietspad blijft toegankelijk. Voor doorgaand verkeer wordt een omleidingsroute ingesteld. Samen met de aannemer probeert het waterschap de overlast tot een minimum te beperken.