2018/4/20 - Duurzaamheid & circulariteit bereik je niet alleen

Esha Infra Solutions is een bekende naam in de wegenbouw en is voortdurend bezig om tot hogere circulariteit en duurzaamheid te komen. “Daarvoor heb je wel de partijen in de hele keten nodig,” zegt Ralph Venema, Sales Manager Bitumen bij Esha. Daarom heeft het bedrijf plaatsgenomen aan de ketentafel asfalt Noord.
 
Aan deze tafel hebben marktpartijen en overheden zitting om met elkaar kennis en kunde te delen op het gebied van duurzaam en circulair asfalt en te komen tot eenduidige regelgeving op deze punten. “Wat we daar zien is dat de overheid bereid is om qua regelgeving mee te gaan in duurzaamheid en circulariteit,” zegt Venema. “Zo kunnen marktpartijen op een eerlijke manier hun producten en processen aanbieden, een prachtige ontwikkeling.”
 
Fors geïnvesteerd
“Esha heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in duurzaamheid, circulariteit, CO2-reductie, reductie van fossiele en minerale grondstoffen en reductie van bouwtijd,” vertelt Venema. “En dit allemaal zonder af te wijken van de basis, met een eigen R&D, een eigen productie, eigen sproeimaterieel en een eigen filosofie. Uiteraard kunnen wij dit niet alleen en werken we nauw samen met onder andere Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en aannemers uit de asfaltindustrie. Met deze partijen zijn wij in staat hoogwaardige eindproducten te ontwikkelen die volledig aansluiten op maatschappelijke vraagstukken.”
 
Duurzaamheid en circulariteit
Esha heeft duurzaamheid en circulariteit hoog in het vaandel staan en dit gaat prima samen met de asfaltindustrie en de overheid. Snel gaat het allemaal niet, maar dat is niet zo vreemd: de kwaliteit van asfalt kan pas op de langere termijn worden beoordeeld. Innovaties kosten tijd. In 1996 was Esha de eerste die in Nederland met Pentack op de markt kwam, het levensduurverlengend onderhoud van asfalt. Door een behandeling met Pentack krijgt bestaand asfalt in een halve dag een levensduurverlenging van vier jaar. Dit scheelt enorme hoeveelheden CO2 en beperkt de omgevingshinder.
 
Zoab
Eenandere ontwikkeling van Esha, in samenwerking met Rijkswaterstaat en Van Gelder, is R-ZOAB dat in 2005 voor het eerst werd gepresenteerd. Venema: “Het procedé gaat uit van het hergebruik van zo’n 50 procent van een oude zoab-deklaag om tot een nieuwe te komen. Normaliter worden de oude zoab-deklagen hergebruikt in asfaltonderlagen. Dat is zonde van de hoogwaardige materialen. Door onze speciaal gemodificeerde bitumen wordt het oude bitumen verjongd, zodat het als nieuw bitumen kan worden meegerekend en wij tot een hoogwaardig R-ZOAB-mengsel komen. Dit mengsel bespaart 50 procent minerale grondstof, circa 60procent fossiele grondstof en geeft R-ZOAB een hoge waardering als het om duurzaamheid gaat.”
 
Een ontwikkeling waarin Esha ook het voortouw nam, is het upcyclen van hoogovenslakken met Eshafoam. Deze techniek draagt bij aan een hoogwaardiger en volledig circulaire fundering waardoor op laagdikte nieuw asfalt kan worden bespaard, en dit scheelt weer CO2 en grondstoffen.
 
Denken en vooral doen
Volgens Venema kunnen duurzaamheid en circulariteit goed samen gaan met de asfaltindustrie. “Maar het vergt een andere manier van denken en, vooral, van doen. Al sinds 2003 investeren wij veel in bio grondstoffen. Met andere woorden, wij vervangen fossiele grondstoffen voor biomaterialen. Ook dit draagt bij aan verduurzaming van de asfaltindustrie. Wij zijn in staat om bio-bitumen te produceren met een bio-aandeel van 26 procent. Daar wordt 98 procent circulair asfalt mee geproduceerd, wat 26 procent fossiele grondstof en 98 procent minerale grondstof bespaart. En we gaan nog verder. Ons doel is om uiteindelijk tot 100 procent duurzaam en circulair asfalt te komen. Technisch kan het.”