17 juni startbijeenkomst Betonketen Noord-Holland Noord

De Betonketen Noord-Holland Noord is een aanvulling op het traject dat doorlopen wordt met verschillende gemeenten in samenwerking met de Omgevingsdienst. In deze bijeenkomst willen we met elkaar afstemmen wat de mogelijkheden zijn in de regio, om voor de belangrijkste grondstof in de bouw beton ook invulling te geven aan de Circulaire Economie. Met bijdragen van Barbara Harskamp, Omgevingsdienst Noord-Holland Noord, Koen van Leeuwen van de gemeente Hollands Kroon en 10 innovatieve pitches van bedrijven in de betonsector.

 

Datum en tijd: online op donderdag 17 juni van 14.00 uur – 16.00 uur
Stuur voor deelname een mail naar info@bouwcirculair.nl ovv Noord-Holland Noord.