2024//5/14 - Eindevaluatie Programma Asfalt Impuls

Het programma Asfalt Impuls is al enige tijd afgerond en met veel enthousiasme wordt kijken naar de nieuwe ontwikkelingen welke zijn ontstaan. De resultaten van het programma zijn tijdens het eind event in 2023 gedeeld met alle betrokken partijen, werkgroepen, het bestuur en de stuurgroep van Asfalt Impuls. Het is mooi om te zien dat we resultaten hebben opgeleverd welke nu al worden toegepast.

Naast het live delen van deze resultaten, is het ook belangrijk geweest om tijd te steken in de vraag “Hoe kijken we terug op het volledige programma?” en “Wat kunnen de vervolg initiatieven hier van leren?”.

De eindevaluatie van 5 jaar Asfalt Impuls is te lezen in de volgende link. Voldoende inzichten en leerpunten om ook (toekomstige) programma’s tot een succes te maken.