2022/11/10 - TOOL - TCO en toegevoegde waarde emissieloze bouwmachines

Emissieloze bouwmachines zijn beter voor het klimaat en ook stikstof en fijnstof reductie geeft voordelen boven conventionele machines. Maar eveneens bedrijfseconomisch kan een emissieloze machine voordeliger zijn dan een conventionele machine. Hoe het voor een individuele machine uitpakt kan met behulp van de ENI TCO-tool inzichtelijk worden gemaakt.

Deze tool is gemaakt door Emissieloos Netwerk Infra (ENI) om enig inzicht te geven in de Total Cost of Ownership (TCO) van dezelfde machine met verschillende energiedragers.

TCO = de totale kosten voor aanschaf, bezit en/of gebruik van het materieelstuk gedurende de gebruiksfase.

 

Download hier: de ENI TCO tool

 

Aan het gratis gebruik van de ENI-tool kunnen geen rechten ontleend worden. De tool is met de grootste zorg samengesteld maar ENI geeft geen garantie op de onderliggende informatie en de uitkomsten en is niet aansprakelijk voor het gebruik en daarop gebaseerde keuzes.