2022/1/24 - Rijkswaterstaat legt duurzame eisen voor beton vast

Rijkswaterstaat heeft op het gebied van beton en betonconstructies hoge ambities voor 2030. Rijkswaterstaat streeft naar klimaatneutraliteit, geen CO2 uitstoot en een circulaire economie met o.a. waardebehoud van betonconstructies op het hoogste niveau.

Om invulling te geven aan deze ambities, zal gestuurd worden op steeds duurzamer beton in de projecten. Wanneer Opdrachtgevers niet of onvoldoende vragen om duurzaam beton, dan zal de CO2-emissie vanuit beton fors blijven. De sturingsmethode is gelijk aan de al gehanteerde methode vanuit Duurzaam inkoop GPO en de gekozen methode binnen het Betonakkoord, het sturen op een steeds lagere MKI-waarde.

Dit Rijkswaterstaat Technisch Document (RTD) is opgesteld om van toepassing verklaard te worden in contracten in de vraag specificatie eisen (VSE) en het geeft daarnaast tijdens de verkenning- en planstudiefase sturing aan keuzes die gemaakt kunnen worden voor verduurzaming beton.

 

In overeenstemming met de eisen van BouwCirculair / Betonakkoord zijn de MKI-eisen voor aaneensluitende periodes van 2 jaar tot 2030 vastgesteld.

 

Klik hier voor de RTD 1033 Verduurzaming beton