Monitoringsprotocol van proeftuinprojecten

Het doel van dit protocol is vast te stellen of producten en grondstoffen die circulariteit bevorderen en/of bijdragen aan een beter milieuprofiel dezelfde of betere technische prestaties leveren dan de traditionele oplossingen.

 

Proeftuinprojecten zullen zo uitgevoerd worden dat een vergelijk gemaakt wordt met de traditionele wijze van bouwen. Dit kan door een gedeelte van het project uit te voeren met gebruik van traditionele producten en/of grondstoffen en een deel van het project uit te voeren met gebruik van circulaire producten en/of grondstoffen. Indien alleen gebruik gemaakt wordt van circulaire producten en/of grondstoffen zal voor het vaststellen van de circulariteitswinst het project met referentiewaarden worden vergeleken.

 

Lees hier het gehele monitoringsprotocol van proeftuinprojecten.