Workshop - Sloopprojecten succesvol circulair aanbesteden

WORKSHOP 13 juni 2019
In Nederland wordt bijna 95% van alle bij de sloop vrijkomende materialen gerecycled. Het vrijkomende steenachtige materiaal bijvoorbeeld, wordt gebroken en vnl. als fundering voor wegen en gebouwen gebruikt. Dit betekent dat de bouw momenteel nog grotendeels gekenmerkt wordt door een lineaire structuur. We moeten versnellen naar een circulaire bouwsector waarin vrijkomende materialen als grondstof dienen voor nieuwe producten. Beton wordt weer beton, hout weer hout, glas weer glas, etc. De keten moet gesloten worden!
 
De inzet bij circulair slopen is de verkregen grondstoffen en materialen zo hoogwaardig mogelijk terug te brengen in de keten van de bouw. Een deel van dit materiaal is direct herbruikbaar in dezelfde functie en een deel wordt verwerkt tot circulaire grondstoffen. Dit alles binnen een zo kort mogelijke afstand van de slooplocatie om transport (en dus CO2-uitstoot) te beperken.
Om circulair slopen te garanderen dienen in de aanbesteding de doelstellingen ten aanzien van (her)gebruik van vrijkomende materialen te worden benoemd. Door het toepassen van een eis in het bestek of een uitdagende EMVI moeten inschrijvers zoveel mogelijk uitgedaagd worden om circulair te denken en te handelen. Recentelijk is ervaring opgedaan in een aantal projecten met het zo hoog mogelijk sluiten van de keten. De betrokken partijen waren zeer positief over de resultaten en mogelijkheden van circulaire sloop.
 
Leerdoelen
Doel van de workshop is om opdrachtgevers te enthousiasmeren over het toepassen van circulair slopen en dit te borgen in het beleid. De leerdoelen van de ochtend zijn:

 • Voorwaarden voor circulair slopen
 • Opname in het beleid
 • Hoe een sloopproject circulair aanbesteden
 • Circulair slopen is niet duurder
 • Ervaringen met circulaire sloopprojecten
 • Monitoring en rapportage via verificatie

Programma
08.30 uur ontvangst
09.00 uur welkom
De verschillende rollen in een circulair sloopproject:

 • Beleid & aanbesteding Roel Hartenhof, gemeente Nijmegen
 • Adviseur – Ger Verbeek, BCM Consultancy
 • Bestek eisen & EMVI – Daaf de Kok, BouwCirculair
 • Sloop – Mirko Ophoff, Vlasman
 • Recycling – Alexander Pouw, Theo Pouw groep
 • Marktplaats – Peter Kreukniet, Insert
 • Verificatie product/project – Ton van Beek, SKG-IKOB

11.45 uur discussie aanpak circulaire sloopprojecten
12.00 uur afsluiting en lunch