Materialenpaspoort

Materiaalpaspoorten bevorderen het hergebruik op materiaal-, product-, element- en gebouwniveau en worden gezien als een belangrijk middel om te komen tot een circulaire bouw. Digitale representaties van objecten in de bouw kunnen vergelijken en uitwisselen is essentieel voor een circulaire bouwwereld. Paspoorten moeten dan ook vergelijkbaar en uitwisselbaar zijn.

 

Momenteel worden verschillende (materialen)­paspoorten van bouwwerken ontwikkeld om inzichtelijk te maken welke materialen bij de bouw zijn gebruikt en hoe ze zijn verwerkt en onderhouden om de hergebruikpotentie te vergroten.

 

Voorkomen moet worden dat verschillende systemen tot dusdanig verschillende paspoorten leiden dat vergelijking tussen bouwwerken en de toegepaste bouwelementen en uitwisseling van de verzamelde data onmogelijk wordt. Een geharmoniseerd, uniform raamwerk als basis voor alle paspoorten verdient de voorkeur.

 

Link naar het rapport hierover van www.platformcb23.nl