Duurzaam advies gemeente Oss met de markt - 16 december 2019

Bijeenkomst marktdialoog beton op 16 december 2019

 

Gemeente Oss en BouwCirculair kijken met tevredenheid terug op een geslaagde bijeenkomst en bedanken alle deelnemers voor hun inbreng. Verschillende alternatieven en oplossingen zijn aangedragen hoe projecten in te kopen. Bijvoorbeeld om voor speciale projecten in de aanbestedingsprocedure ruimte voor innovatie en afwijkingen van de ontwerp- en bouwrichtlijnen te geven. Formuleer in dat geval op één A4 de visie / ambitie van de gemeente en de scope van het project (kaders / randvoorwaarden) op basis van de gewenste beeldkwaliteit.

Denk ook na over hoe ‘af te rekenen’ met de opdrachtnemer: op basis van meerwaarde of past performance / doelstelling. Belangrijk is dat de ketenpartners vertrouwen krijgen en verdeel de risico’s met hen. En na afloop van het project een evaluatie opzetten en de opgedane kennis delen.

Alle zaken die besproken zijn worden meegenomen om tot een keuze te komen hoe de aanbesteding eruit komt te zien. We verwachten medio februari 2020 duidelijkheid hierover te kunnen geven.

 

Presentatie-BouwCirculair-gemeente-Oss-16-12-2019.pdf

Enkele foto’s van de bijeenkomst:

foto1         foto2          foto3          foto4

foto5         foto6          foto7          foto8