Gebruikersvereniging 9 februari 2021

Documenten

Bestekseisen beton (pdf)

Bestekseisen asfalt (pdf)

 

Tekst elektrificatie (concept)

EISEN DUURZAAMHEID
De gemeente hecht veel waarde aan een duurzame omgeving voor haar bewoners en wil dit voor de volgende onderdelen terug zien in de uitvoering van dit project:
  • Inzetten van 100% emissievrij van een aantal in te zetten materieel, zie deel 3, paragraaf 01.26.01 lid 01 van dit bestek;
  • Minimaal eis voor het in te zetten bestelwagens en zware voertuigen, zie deel 3, paragraaf 01.26.01 lid 02 van dit bestek.
 
01 26 01 DUURZAAMHEIDSCRITERIA
01
Het door de aannemer en onderaannemers in te zetten materieel (wackers, trilplaten,  aggregaten en doorslijpers) dient 100% emissievrij te zijn.
02
In aanvulling op de milieuzone stelt de gemeente eisen aan de in te zetten bestelwagens en zware voertuigen. De door de aannemer en onderaannemers in te zetten bestelwagens dienen minimaal aan de eis van Euro-5 norm te voldoen en zware voertuigen dienen minimaal aan de eis van Euro-V norm te voldoen.

 

 

Nieuwe Productbladen voor Beton

betontegels

betonstraatstenen

grasbetontegels

betonbanden

betonbuizen

inspectieputten

 

Nieuwe Productbladen voor Asfalt

De productbladen zijn aangescherpt voor wat betreft de milieueisen en zijn aangepast aan de nieuwe LCA rekenregels op basis van SBK bepalingsmethode 3.0 en de NL-PCR voor Asfaltmengsels in Nederland. De MKI waarden zijn gebaseerd op de nieuwe brancherapportage die is verschenen vanwege deze nieuwe rekenregels.

AC Surf

AC Bin/Base

SMA

Waterbouwasfaltbeton

Open Steenasfalt

Gietasfalt, WB

 

Productbladen Openbare Verlichting

Productblad-veiligheid-en-EMC-wegverlichting_09022021.pdf

Productblad-veiligheid-en-EMC-object-en-tunnel-verlichting_09022021.pdf

Productblad-technische-prestaties-wegverlichting-woonwijken-stadscentra-lokale-wegen-fietspaden-voetpaden-en-parken_09022021.pdf

Productblad-technische-prestaties-wegverlichting-voor-snelwegen-autowegen-verbindingswegen-en-doorgaande-wegen_09022021.pdf

Productblad-technische-prestaties-object-en-tunnel-verlichting_09022021.pdf

Productblad-milieu-prestaties-wegverlichting-object-en-tunnel-verlichting_09022021.pdf

Bestektekst-vervallen-materialen_09022021.pdf

 

Procedure projecten in Moederbestek.nl

Quickcheck: zijn alle gevraagde documenten aanwezig (ca. 5 weken voor einddatum project)

  • Nee, niet volledig: mail naar aannemer om aan te vullen (binnen 2 weken)
  • Ja, naar Projectcheck

Projectcheck: inhoudelijke check of aan eisen is voldaan

  • Nee, niet volledig: mail naar aannemer om aan te vullen (binnen 1 week)
  • Ja, naar Eindcheck

Eindcheck: verificatierapport wordt definitief gemaakt

 

Themagroepen

Themagroepen

Uit de enquete zijn de belangrijkste onderwerpen:

1 – Circulaire Fiets- en voetgangersbruggen 6 – Klimaatadaptatie
2 – Uniformering Asfaltmengsels 7 – LIOR en Beheerstrategie
3 – Contracten:

A        CO2 beprijzing

B        EMVI + Raamovereenkomsten

C        2 Fasen aanbesteden / Bouwteam

8 – Monitoring:

A    Meetlat Opdrachtgever

B     BC Monitor 2022

4 – Recycling Beton:

A        Beschikbaarheid

B        Kwaliteit

C        Fijne fractie / cement

9 – Slopen:

A      Materialenpaspoort

B      Marktplaatsen

C      Uitvraag EMVI

5 – Wegfundatie / grondstabilisatie 10 – Geopolymeren

De themagroepen Bruggen en Asfaltmengsels zijn reeds actief.

Wil jij of een van je collega’s aan een (of meerdere) van de themagroepen deelnemen? Vul dan het formulier in:

Fout: Contact formulier niet gevonden.