De monitor van BouwCirculair – doe mee!

We zijn op weg naar 2050, een circulaire wereld. Maar waar staan we nu?
Om dit in beeld te brengen starten we met de monitor van BouwCirculair.

Kennis is belangrijk. Het helpt bij het bepalen van de koers en het maken van keuzes. Kennis over feiten en getallen, maar ook over wat er leeft in het werkveld en welke prioriteiten men stelt. Ook dat bepaalt immers de stappen die we zetten.

 

IJkpunt en ontwikkeling
BouwCirculair start dit jaar met de jaarlijkse BC-monitor. Zo krijgen we meer inzicht. Hoe circulair denken en doen we op dit moment? Wat zijn belangrijke trends? Door dit in kaart te brengen, krijgen we bovendien een ijkpunt. Dat maakt het mogelijk om de komende jaren een vergelijking te maken. Hoe ontwikkelen we ons? Hoe snel gaan we richting een circulaire economie? Waar en op welke manieren is extra ondersteuning gewenst?

 

Marktpartijen en opdrachtgevers
De belangrijkste bron van informatie bij deze jaarlijkse monitor ben… jij!
Het hart van de BC-monitor wordt namelijk gevormd door twee enquêtes. Eén voor opdrachtgevers/overheden, met 35 vragen. En één voor marktpartijen, met 25 vragen. Het gaat daarbij steeds om meerkeuzevragen, zodat u de enquête betrekkelijk eenvoudig kunt invullen. Maar we realiseren ons dat we desondanks tijd en inzet van u vragen.

 

Kennis voor iedereen
De antwoorden analyseren we, volledig anoniem. De uitkomsten worden gebundeld in een overzichtelijk rapport, met duidelijke grafieken en infografics. Vanzelfsprekend delen we deze resultaten met jullie. Op de website, in het vakblad BouwCirculair en op het congres in oktober. Zo kunnen we er allemaal ons voordeel mee doen en worden we samen wijzer.

 

Doe mee!
Alleen met jullie inzet kunnen we de BC-monitor maken. Dus… vul de enquête in.
Ieder individu mag meedoen, graag zelfs. Alvast onze hartelijk dank!

 

Voor marktpartijen klik hier.
Voor overheden/opdrachtgevers klik hier.