CO2-Prestatieladder

De CO2-Prestatieladder helpt bedrijven en overheden bij het reduceren van CO2 en kosten binnen de bedrijfsvoering, in projecten én in de keten. De ladder wordt als CO2-management-systeem en als aanbestedingsinstrument gebruikt. Organisaties die zich laten certificeren volgens de ladder zullen dit ervaren als een investering die zich direct terugverdient in termen van lagere energiekosten, materiaalbesparing en innovatiewinst. Bij aanbestedingen wordt de CO2-Prestatieladder ingezet.

Gecertificeerde bedrijven op de ladder worden beloond met een concreet gunningvoordeel in het aanbestedingsproces. Hoe hoger de trede, hoe hoger de korting.

 

De laddersystematiek in het kort

De CO2-Prestatieladder is een CO2-managementsysteem dat bestaat uit 5 niveaus. Tot en met niveau 3 gaat een organisatie aan de slag met de uitstoot van de eigen organisatie (en alle projecten). Vanaf niveau 4 en 5 wordt er ook werk gemaakt van de CO2-uitstoot in de keten en sector. Een gecertificeerde organisatie voldoet op een bepaald niveau (en alle onderliggende niveaus) aan de eisen van de CO2-Prestatieladder. Deze eisen komen voort uit vier invalshoeken:

  1. Inzicht: Het bepalen van de energiestromen en de CO2-footprint
  2. Reductie: het ontwikkelen van ambitieuze doelstellingen voor CO2-reductie
  3. Transparantie: Structurele communicatie over het CO2-beleid
  4. Participatie: Deelname aan initiatieven in de sector op het gebied van CO2-reductie

Elk gecertificeerde organisatie wordt jaarlijks geaudit door een onafhankelijke en geaccrediteerde Certificerende Instelling (CI). Een gecertificeerde organisatie heeft hierdoor gegarandeerd een werkend CO2-managementsysteem voor de organisatie en de projecten, dat jaarlijks wordt getoetst op ambities, reductie en continue verbetering.

 

www.skao.nl