Begeleiding nodig bij maatschappelijk verantwoord inkopen in een project?

Bent u een gemeente, provincie of waterschap en ziet u kansen om klimaatneutraal en circulair in te kopen? En zoekt u kennis of capaciteit hiervoor?
Om bijvoorbeeld de circulaire ambities van een project voor de reconstructie van infrastructuur concreet te maken. Of om MVI in te bedden binnen uw organisatie en projecten.

 

Waarom begeleiding aanvragen?
U heeft duurzame bouwambities en wil meer doen met MVI. U heeft hierbij hulp nodig of extra capaciteit van BouwCirculair.

 

Wat houdt de begeleiding door BouwCirculair in?
U kunt begeleiding aanvragen voor het inwinnen van advies door BouwCirculair bij een concreet infra project op het gebied van klimaat neutraal en circulair inkopen.De begeleiding gaat over alle fasen van ontwerp tot aanbesteden en uitvoering houdt in dat BouwCirculair:

  • organiseert en begeleidt de interne bijeenkomsten (voor de start, tijdens en evaluatie) met alle betrokkenen bij het project;
  • organiseert en begeleidt de marktconsultatie met aannemers en toeleveranciers over het project;
  • stelt een circulaire afwegingssystematiek op voor het project;
  • berekent het bereikte voordeel in reductie van CO2 – emissies en vermeden primaire grondstoffen voor het project;
  • brengt duurzame en circulaire kennis in.

 

Na afloop van het project heeft u een checklist voor de opschaling van het circulaire projectadvies naar volgende civiele projecten.