Ketensamenwerking

Alle belanghebbenden in de bouw zijn direct of indirect vertegenwoordigd in BouwCirculair. De keten is opgebouwd uit een matrix met vertegenwoordigers van de grondstofproducenten, leveranciers en de bouwpartners (constructeurs, slopers, architecten, bouwers, opdrachtgevers). Dit alles kruist door organisaties als keur- en kennisinstellingen en brancheorganisaties. Verder zijn er nog organisaties betrokken die inzetten op duurzaamheid (gemeenten, provincies e.d.).

 

De betrokken organisaties geven mede invulling aan de agenda en de te ontwikkelen instrumenten. Voor een deel wordt dat gedaan binnen de operationele ketens voor een ander deel wordt dat gedaan vanuit de gehele keten.

 

Kijk voor de leden van BouwCirculair op Betonketens, Asfaltketens, Groenketen en Het netwerk.

Raad van Advies

Op strategisch niveau is er de Raad van Advies van BouwCirculair welke bijdraagt  aan de inhoudelijke koers van de beweging. De Raad bestaat uit individuen uit verschillende werkvelden, die op persoonlijke titel, klankborden over ontwikkelingen in de duurzame bouwmarkt en de consequenties hiervan voor de koers van BouwCirculair.

 

De leden van de Raad van Advies zijn:

 • Niels Ahsmann  – Adviseur circulaire economie – KplusV 
 • Alexander Bletsis – Adviseur innovatie – Provincie Noord-Holland
 • Emile Hoogterp – Technisch directeur/mede-eigenaar – Ingenieursbureau Westenberg  
 • Tjeerd Kalsbeek – Adviseur wegen en kunstwerken – Gemeente Veenendaal
 • Cleo Offers – Trainee Duurzaamheid en Circulariteit – Regionale opdrachtgever
 • Tim Pellikaan – Vertegenwoordiger zuidwest Nederland – Koninklijke Martens groep 
 • Sara Rademaker – Adviseur duurzaam en circulair inkopen – Circulair.Support
 • André van der Vegt – Directeur regio Noord Oost – Dura Vermeer Infra Regionale Projecten

Lees hier het eerste deel van interviews met leden van de RvA in het BouwCirculair magazine (mei 2020).

 

Lees hier deel twee (sept 2020).

200 organisaties zijn lid
17 betonketens
1 groenketen
5 asfaltketens
1 keten openbare verlichting

Maatschappijgericht

Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid de drijfveer. 
Samen werken we aan:

 1. Realiseren van een CE van 50% (2025)
 2. Inzetten op een uniforme & circulaire uitvraag
 3. Waarderen van innovaties in aanbestedingen
 4. Sluiten van de grondstofketen
 5. Reduceren van CO2 op basis van MKI-waarde
 6. Bevorderen dat de hele keten meedoet
 7. Communiceren van kennis en ervaring
 8. Controleren van resultaten
 9. Monitoren van effecten
 10. Samenwerken met onderwijs

Kennisdeling en kennisontwikkeling

De maatschappij is in beweging. Duurzaamheid en klimaat worden steeds belangrijker. Circulair bouwen betekent voor ons dat we (stap voor stap) de gehele keten meenemen naar minder CO2 en meer circulariteit. BouwCirculair helpt haar leden in de keten via (regionale) bijeenkomsten en in proeftuinen nieuwe producten en instrumenten te ontwikkelen die bouwbreed ingezet kunnen worden.

 

BouwCirculair zet in op kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking. Zodat we met elkaar de wereld beter en duurzamer kunnen maken.

 

Lees meer hierover op de themapagina’s asfalt, beton, groen, sloop, zero emissie en innovatie.

Spelregels BouwCirculair

1. Alle leden zijn gelijkwaardig
2. Kennis inbrengen en actief meedoen
3. Transparante communicatie in een open dialoog
4. Bijdragen en werken aan concrete doelstellingen
5. Gericht op het hoe, en niet het waarom
6. Regionale en economische betrokkenheid
7. Elke partij in de keten kan aansluiten
8. Leidend zijn de principes van verantwoord bestuur
9. Onderling vertrouwen in een veilige omgeving
10. Effectief samenwerken in een goede sfeer