Vaderbestek.nl

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), Levens Cyclus Analyse (LCA), MilieuKostenIndicator (MKI) zijn meetinstrumenten voor het beoordelen van duurzaamheid, conform de Europese Norm, de NEN-EN 15804. Voor het bepalen van de milieueffecten werken we in Nederland met de Nationale Milieu Database (NMD). Om uit deze en andere bronnen snel en eenvoudig de milieukosten van ontwerp-varianten van GWW-werken te berekenen zijn verschillende instrumenten (softwaretools) beschikbaar, zoals Vaderbestek.nl, een vereenvoudigde variant van deze instrumenten.

 

Met het instrument Vaderbestek.nl wordt inzicht verkregen in de MKI-waarde en CO2-emissie van de referentie en de verschillende ontwerpvarianten van een project.

 

Meer weten? Mail naar: info@bouwcirculair.nl