Training Starten met Duurzaam GWW

Inleiding

Infrastructuurprojecten hebben een relatief grote milieu-impact, maar bieden ook kansen. De aanpak Duurzame GWW biedt verschillende instrumenten om kansen op tijd boven tafel te krijgen en de milieu-impact van projecten meetbaar te reduceren. Deze training geeft inzicht hoe je de verschillende instrumenten van de aanpak duurzame GWW (Omgevingswijzer, Ambitieweb, DuboCalc en de CO2-Prestatieladder) in kunt zetten als kleine of middelgrote opdrachtgever in de GWW.

 

Doelgroep

De training is primair gericht op betrokkenen bij projectvoorbereiding en aanbestedingen van GWW-projecten binnen een gemeente of waterschap. Denk bijvoorbeeld aan beleidsmedewerkers, staf adviseurs, afdelingshoofd projecten, projectmanagers, contractmanagers en inkoopadviseurs.

 

Verwachte basiskennis (instapniveau)

 • Enkele jaren ervaring als beleidsmedewerker bij een gemeente of waterschap;
 • Of: Enkele jaren ervaring in projectorganisaties in de bouw en infra;
 • Basiskennis van de rolverdeling tussen opdrachtgever en opdrachtnemer;

Leerdoelen

Na afloop van de training Starten met Duurzaam GWW, weet je:

 • Wat de instrumenten uit de aanpak duurzame GWW inhouden;
 • Wanneer en hoe deze instrumenten het meest effectief ingezet kunnen worden;
 • Hoe je een start kunt maken met de implementatie van deze instrumenten.

 Bovendien heb je na afloop:

 • Basisinzicht welke type projecten en activiteiten binnen de GWW de grootste milieu-impact hebben.
 • Welke trends en ontwikkelingen er zijn met betrekking tot verduurzaming van werktuigen, brandstoffen en veelgebruikte materialen in de GWW.

Programma

 

Deel 1 – Introductie Duurzame GWW (één dagdeel)

 • Kennismaking
 • Introductie en leerdoelen
 • Waarom duurzaam GWW: Klimaatakkoord Parijs, Nederlands Klimaatakkoord, beleid van gemeenten en waterschappen, impact GWW-sector, circulariteit
 • Introductie instrumenten aanpak duurzame GWW
  • Omgevingswijzer en Ambitieweb
  • DuboCalc
  • CO2-Prestatieladder

Deel 2 – Verdieping en casestudies (één dagdeel)

Aan de hand van enkele cases uit de praktijk

 • Omgevingswijzer
 • Ambitieweb
 • Vertalen naar ontwerp en aanbesteding
 • Voorbereiden huiswerk

Deel 3: Praktijkervaring opdoen (een dagdeel persoonlijke begeleiding)
Huiswerk: toepassen van Ambitieweb in pilotproject.

De deelnemer zoekt een geschikt project in de eigen organisatie om, met betrokkenen binnen zijn of haar organisatie, een ambitiewebsessie uit te voeren. U ontvangt hierbij een dagdeel ondersteuning op locatie van uw docent.

 

Deel 4: Implementatie (één dagdeel)

 • Terugkoppeling eerste ervaringen
 • Implementatie: hoe doe je dat?
 • Reflectie en afsluiting

Praktische informatie

De training bestaat uit twee dagen van interactieve groepsbijeenkomsten en één individueel dagdeel één-op-één ondersteuning in uw eigen (werk-)omgeving

 • Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers
 • Cursus start om 9.00 uur en eindigt om 13.00 met lunch

Docent

Uw docent is Vincent Swinkels. Vincent is zelfstandig adviseur (Vincent Swinkels Sustainable Strategy) en adviseert organisaties en overheden op het gebied van klimaatbeleid en duurzaamheid. Hij heeft zowel een technische als bedrijfskundige achtergrond en begeeft zich graag op het snijvlak van beleid en uitvoering. Vincent heeft ruime ervaring met verduurzaming van GWW-projecten door (advies-)werk voor onder andere Rijkswaterstaat, ProRail, Waternet en Havenbedrijf Rotterdam. Ook is hij in opdracht van SKAO nauw betrokken bij verbeteringen en aanpassingen van de CO2-Prestatieladder.

 

Prijs
Jouw investering voor deze interactieve training bedraagt 1.500,- euro excl btw:

 • deze prijs is all-in (lunch, catering, snacks en toegang tot de lesmaterialen)
 • 1.250,- euro excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 10% korting voor de deelnemers/leden van BouwCirculair

Vragen
Extra informatie? Mail vincent.swinkels@vsss.nl of bel 06-10997223

 
Data en Locatie
In het najaar wordt deze training opnieuw gehouden.
De data hiervoor moeten nog bepaald worden.
Wil je hiervan op de hoogte gehouden worden vul dan het onderstaande formulier in:

 

Aanvraag informatie trainingStuur mij informatie over de training:
Contracteren van circulariteitTraining LCA & MKITraining Starten met Duurzaam GWW