Trainingen voor Circulair Contracteren en Aanbesteden

De lat ligt hoog bij de circulaire doelstellingen die de overheid heeft gesteld en de doelstellingen die Bouwcirculair heeft op het gebied van circulariteit en CO2-reductie. Opdrachtgevers staan voor een uitdaging om circulariteit zo optimaal mogelijk uit te vragen en te verankeren in beleid. Opdrachtnemers hebben de uitdaging om hier invulling aan te geven en willen investeren in de (door) ontwikkeling van circulaire oplossingen.

 

Bouwcirculair heeft korte en praktijkgerichte trainingen ontwikkeld van één dagdeel over het uitvragen van circulariteit in projecten.

 

Samen nadenken over circulaire ontwerpoplossingen (Bouwteams)

Wat is nu een Bouwteam, welke administratieve voorwaarden zijn er binnen deze samenwerkingsvorm en welke resultaten op het gebied van circulariteit zijn er in deze samenwerkingsvorm te behalen?

 

Functioneel en circulair uitvragen met BPKV in meerjarig onderhoud

Hoe kunnen we omgaan met circulaire ontwikkelingen in raamovereenkomsten en hoe zorgen we nu eigenlijk dat we niet achterlopen op circulaire ontwikkelingen in relatie tot bijvoorbeeld de looptijd van een raamovereenkomst?

 

Functioneel uitvragen met BPKV in circulaire projecten

Hoe stellen we meetbare duurzaamheidscriteria op die objectief kunnen worden beoordeeld maar ook waar de markt optimaal invulling aan kan geven? Maar bovenal, een kwalitatieve meerwaarde voor het project geven.

 

Technisch uitvragen met BPKV op basis van Moederbestek.nl en www.economischmeestvoordeligeinschrijving.nl

In een RAW bestek op laagste prijs is circulariteit volledig door de opdrachtgever beschreven. Deze eisen en bepalingen zijn beschreven op www.moederbestek.nl en zijn toepasbaar voor de beton- en asfaltketen. Maar wat nu als we ten opzichte van de bepalingen of eisen uit moederbestek.nl de markt meer ruimte willen geven om zelf te komen met betere prestaties bovenop deze eisen? Dan kunnen we dit doen door aan te besteden met het gunningscriterium Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) met behulp van bijvoorbeeld www.economischmeestvoordeligeinschrijving.nl

 

Technisch uitvragen op laagste prijs in projecten op basis van Moederbestek.nl

In een RAW bestek op laagste prijs is circulariteit volledig door de opdrachtgever beschreven. Deze eisen en bepalingen zijn beschreven op www.moederbestek.nl en zijn toepasbaar voor de beton- en asfaltketen. Hoe passen we de bepalingen in moederbestek.nl toe in ons bestek en welke mogelijkheden zijn er?

 

Afwegen contractvorm in een circulaire uitvraag

Door keuzes te maken over de wijze waarop met elkaar moet worden samengewerkt krijgen we inzicht in de contractvorm, de wijze van communicatie en de wens om circulariteit echt belangrijk te laten zijn.

 

Online knoppencursus: aanmelden van projecten op Moederbestek.nl (1,5 uur)

In een korte sessie wordt uitleg gegeven over de aanmeldprocedure en de procedure van vastlegging in de projectenmodule.

 

Aanvraag informatie training