Training Circulair Contracteren

Doel
Na de training ken je:

 • De basisbegrippen en uitgangspunten van Circulariteit en CO2-reductie
 • De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW
 • Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek volgens de methode van BouwCirculair
 • Hoe de circulariteits- en CO2 doelstellingen welke zijn vastgelegd in een bouwcontract tijdens de uitvoeringsfase worden behaald

De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heb je de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract.

Doelgroep

 • Opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO2-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten
 • Opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven
 • Opdrachtnemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering willen bijdragen aan 100% circulariteit en CO2-reductie

Programma

Dagdeel 1

Circulariteit en CO2-reductie

 • Wat is circulariteit?
 • Levenscyclusdenken
 • Wat is de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde)?
 • Wat zijn productbladen?
 • Levenscyclusanalyse en Nationale Milieudatabase
 • Waarom circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de doelstellingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de uitdagingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?

Contracteren

 • Bouworganisatie
 • Traditionele contractvorm
 • Aanbesteden van bouwcontracten
 • Contractbeheersing

Dagdeel 2

Aanbesteden en contracteren van circulariteit

 • Minimum eisen opnemen in Moederbestek
 • Proces, van initiatief tot oplevering
 • Aanmelden project
 • RAW bestekteksten product- en proceseisen
 • Eisen voor circulariteit en MKI
 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en circulariteit
 • Eigen verklaring
 • Contractbeheersing en informatieoverdracht
 • Aantoonbaarheid MKI-waarde (projectcertificaat)
 • Monitoring en rapportage
 • Toetsing door Opdrachtgever (stop- en bijwoonpunten)

Afsluiting

 • Hoe nu verder, het toepassen in de praktijk
 • Plannen bezoek aan de deelnemers in hun organisatie om bij implementatie te ondersteunen

Dagdeel 3 (optioneel) Praktijkervaring opdoen (een dagdeel persoonlijke begeleiding)


De deelnemer zoekt een geschikt project in de eigen organisatie om aan de slag te gaan met het circulair maken van een contract, aanpassen van het moederbestek of het voorlichten van collega’s. Je ontvangt hierbij van je docent een dagdeel ondersteuning.

 

 

Docenten

De docenten zijn Dirkjan Bours en Bas Doms. Dirkjan is een ervaren regisseur van allerlei vormen van ketensamenwerking (Landbouw, verpakkingsindustrie, GWW). Sinds 8 jaar begeleid hij Beton- en Asfaltketens in Noord Nederland. Hij heeft goede kennis van de voorwaarden voor vruchtbare samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven en kan u alles vertellen over de duurzaamheidscriteria die in GWW contracten kunnen worden opgenomen. Bas is contractadviseur / ketenregisseur voor Zuid-Nederland en een veelzijdige professional. Hij heeft ruime ervaring in het bouwproces met o.a. UAV/RAW, UAV-GC, Bouwteams, aanbesteden, functioneel specificeren en risicomanagement. Bas heeft zich primair toegelegd op samenwerking tussen opdrachtgever en opdrachtnemer binnen projecten, in relatie tot de lijnorganisatie, bestuur en omgeving. Hij kan mensen op een prettige en directe manier laten kijken naar de diverse belangen van individuen, organisaties, besturen en stakeholders.

 

Praktische informatie

De training bestaat uit twee dagdelen van interactieve groepsbijeenkomsten en, indien gewenst,één individueel dagdeel één-op-één ondersteuning in uw eigen (werk-)omgeving

 • Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers
 • start om 9.00 uur en eindigt om 13.00 met lunch

Prijs
Je investering voor deze interactieve training bedraagt 995,- euro excl btw:

 • deze prijs is all-in (lunch, catering, snacks en toegang tot de lesmaterialen)
 • 850,- euro excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 10% korting voor de deelnemers/leden van BouwCirculair
 • 400,- euro excl. btw voor dagdeel begeleiding in de eigen organisatie.

Vragen
Extra informatie? Mail djbours@bouwcirculair.nl of bel 06-47436424.

 

Data en Locatie

Voor 2021 staat geprogrammeerd: donderdag 29 april en  donderdag 20 mei.

Locatie zal nader bepaald worden ergens midden in het land.

 

Aanvraag informatie training