Proeftuin Asfalt Deklagen

Door innovatie in de asfaltketen is de sector in staat om veel te bereiken met asfalttoepassingen van hoge kwaliteit die minder milieubelastend zijn. Deze worden in de uitvoering vaak belemmerd door de bestaande richtlijnen en uitgangspunten. Om deze impasse te doorbreken wordt een Proeftuin Asfalt Deklagen gestart. Binnen deze proeftuin worden SMA deklagen met 30% to 50% PR gemonitord wat leidt tot een nadere onderbouwing voor deze duurzame toepassingen.

 

SMA is geschikt voor wegen met een gangbare hoeveelheid zwaar verkeer. Op provinciale wegen (gebiedsontsluitingswegen) is een deklaag met SMA de reguliere deklaag. In gemeenten geschikt voor wegen waar veel wrijving is, zoals bij optrekkende beweging bij verkeerslichten en voor gebiedsontsluitings- en erftoegangswegen. Het is bestemd voor dunne deklagen met als belangrijkste eigenschap dat door de holle ruimte het bandengeluid van het verkeer afneemt.

De toepassing van PR in een SMA deklaag wordt tegengehouden door regelgeving. Volgens de Standaard RAW Bepalingen 2020 mag in de SMA-NL mengsels geen asfaltgranulaat worden toegepast.

Voor SMA is gekozen omdat dit qua wegoppervlak veruit de meest gebruikte deklagen zijn in het Nederlandse wegennet bij provincies en gemeenten. Ketenpartners geven aan dat hierin veel milieuwinst te behalen is.

Op te leveren producten en activiteiten:

 • kennis over de toepassing van PR in SMA deklagen
 • informatie voor een nieuwe standaard in SMA deklagen
 • inspectieprotocol voor wegen
 • rapportage over minimaal 5 projecten (streven is 10)

Aanmelden proeftuin


   
  Ik meld mij aan voor deelname aan de proeftuin:
  Proeftuin asfalt deklagenProeftuin wegfunderingProeftuin geopolymeren
   

  Deelnemers aan de proeftuin