2023/11/3 - Terugblik webinar bouwen met geopolymeerbeton: ‘Er is steeds meer interesse’

Terugblik webinar bouwen met geopolymeerbeton: ‘Er is steeds meer interesse’

In het dertiende webinar georganiseerd door Betoniek en Betonhuis waren Stefan Kamphuis van Strukton Civiel en Peter Wolterinck van Rouwmaat Groep te gast bij Jacques Linssen, vakredacteur Betoniek. Zij deelden hun ervaringen met geopolymeerbeton. Het webinar bood waardevolle inzichten in de toepassingen, eigenschappen, en uitdagingen van deze innovatieve betonsoort.

Peter opende het webinar met een beschrijving van geopolymeerbeton als “een cementloos beton dat gebruikmaakt van een alkalische vloeistof als activator.” Hij benadrukte dat de geschiedenis van geopolymeerbeton teruggaat tot ongeveer 60 jaar geleden in Rusland, waar het ontstaan is door een gebrek aan portlandcement.

Praktische toepassingen

Tijdens het webinar werden verschillende toepassingen van geopolymeerbeton besproken, waaronder de Galgenveldbrug en de onderdoorgang in Heilo. Stefan deelde een praktijkvoorbeeld van het gebruik van geopolymeerbeton in het project N737, rotonde Overijssel. “Er is een toenemende interesse in het gebruik van geopolymeerbeton in de praktijk.” Geopolymeerbeton wordt veelal gebruikt in wegenbouw, maar ook in gewapend beton. Volgens Peter is de hechtsterkte van geopolymeerbeton ook heel goed. “Beter nog dan in traditioneel beton.”

Eigenschappen en verwerking

Peter beschreef de eigenschappen van geopolymeerbeton als “stroperiger, stijver en hoog-alkalisch. Het is goed te mengen en te verwerken. Het is heel stabiel en heeft goede aspecten voor lagere temperaturen.” Stefan vulde aan: “Voor verdichten kan er gebruik gemaakt worden van dezelfde gereedschappen als traditioneel beton. Met de hand is het wel wat intensief vanwege de stroperigheid, maar het is goed verwerkbaar. Na 3 tot 5 uur kun je het al vlinderen en afwerken.”

Productie en veiligheid

Peter gaf inzicht in het productieproces van geopolymeerbeton. “De activators worden in een aparte unit gemaakt, een grijze geïsoleerde container met leidingwerk dat de centrale inloopt. Die worden aangesloten op het watervat en daarop moet je je doseringsscherm aanpassen. De mengtijd ligt tussen die van traditioneel en zelfverdichtend beton. Granulaat is ook prima te gebruiken, tot 30%. We hebben ook weleens wat meer gedaan, maar de verwerkbaarheid neemt wat af dan.” De experts benadrukten het belang van persoonlijke beschermingsmiddelen bij het werken met geopolymeerbeton, gezien enkele hardnekkige misvattingen over de veiligheid van cementloos beton. Het spettergevaar vereist extra aandacht.

Peter Wolterinck, Rouwmaat Groep
“Hoewel geopolymeerbeton een duurzaam alternatief is voor veel projecten, is de prijs een doorslaggevende factor. Geopolymeerbeton is ongeveer anderhalf keer duurder dan traditioneel beton, waardoor je een opdrachtgever moet hebben die bereid is te investeren in duurzaamheid.”

Stellingen en publieksreacties

Het webinar omvatte ook enkele stellingen waar de kijkers op konden reageren. De eerste stelling luidde: ‘Geopolymeerbeton heeft het potentieel om tussen de 10 en 20% van de markt te veroveren.’ Veel kijkers waren optimistisch en gaven percentages aan die boven de verwachtingen lagen. De tweede stelling was: ‘Geopolymeerbeton heeft dezelfde mogelijkheden als cementbeton.’ 38% van de kijkers in de chat stemde ‘ja’ en 62% stemde ‘nee.’ Stefan reageerde: “Op dit moment denk ik niet in elk toepassingsgebied. In een werk met fietspaden zien we toch dat het qua toplaag nog iets slechter bestand is tegen vocht. Om schade te voorkomen, moeten er ook niet te vroeg dooizouten op gestrooid worden.”

Duurzaamheid en kosten

Stelling 3 benadrukte de noodzaak om een gedegen onderscheid te maken tussen geschikte toepassingsgebieden voor geopolymeerbeton. Het feit dat 94% van de kijkers het eens was met deze stelling, illustreert de behoefte aan zorgvuldige afwegingen en bewustzijn bij het toepassen van geopolymeerbeton in de bouwsector. Stefan benadrukte het belang van het daadwerkelijk toepassen van dit innovatieve materiaal en het zorgvuldig overwegen van uitvoeringen, met een focus op het bewustzijn van de langetermijnrisico’s. “Haastige projecten zijn niet geschikt voor geopolymeerbeton, omdat het materiaal ontworpen is om lang mee te gaan, vaak tot wel 30 jaar.”

 

Bron: Betonhuis