2019/11/19 - Proeftuin Circulariteit en Wegfundering van start

BouwCirculair heeft als een van de doelstellingen om meer betongranulaat in nieuw beton toe te passen en daarmee de circulaire economie te stimuleren. Een belangrijk deel van het vrijgekomen beton bij sloop/verwijderen wordt als granulaat toegepast in de wegenbouw. Er zijn verschillende oplossingsrichtingen om betongranulaat in de betonketen te houden door minder betongranulaat in menggranulaat of door alternatieve wegfunderingen aan te bieden.

 

Op 1 november kwamen 25 aannemers, leveranciers en opdrachtgevers bijeen voor de start van de proeftuin Circulaire wegfundering. Gediscussieerd werd hoe we minder betongranulaat kunnen realiseren onder de weg en om een kader op te zetten hoe andere materialen toe te passen in projecten.

 

Gewerkt moet worden volgens een afwegingskader voor de wegfundering op basis van de R-strategie. Er is dus geen algemene oplossing voor het gehele areaal maar een project specifieke.
Als eerste stap moet dan gezocht worden naar een nuttige toepassing van de bestaande materialen die aanwezig zijn in het project. Want hergebruik op een verantwoorde manier geeft minder CO2-uitstoot bijvoorbeeld van het grondverzet.

 

De deelnemers aan de proeftuin gaan met elkaar bepalen welke kansrijke alternatieve producten voor onder de weg marktrijp zijn. Het doel is niet om zoveel mogelijk nieuwe producten voor de wegfundering te introduceren maar een aantal kansrijke oplossingen die voldoen aan de randvoorwaarden voor duurzaamheid, circulariteit, schaalbaarheid en risicoprofiel.

 

In de volgende fase van de proeftuin wordt aan de deelnemers gevraagd om de randvoorwaarden en het protocol van commentaar te voorzien. Het protocol wordt zo opgezet dat na het eerste jaar de wegbeheerder zelfstandig de monitoring kan doorzetten
Het doel is om in januari 2020 te starten met de uitvoering van de eerste projecten in deze proeftuin.

Ook meedoen?


    Ik meld mij aan voor deelname aan de proeftuin:
    Proeftuin Gewapend geopolymeer betonProeftuin Asfalt SMA 30-50% PRProeftuin Biobased asfaltProeftuin Biobased Verjongingsmiddel in asfaltProeftuin Wegfundering met minerale reststofProeftuin Menggranulaat met minder betongranulaat