Meetlat Project

Milieu Prestatie Gebouwen (MPG), Levens Cyclus Analyse (LCA), MilieuKostenIndicator (MKI) zijn meetinstrumenten voor het beoordelen van duurzaamheid, conform de Europese Norm, de NEN-EN 15804. Voor het bepalen van de milieueffecten werken we in Nederland met de Nationale Milieu Database (NMD). Om uit deze en andere bronnen snel en eenvoudig de milieukosten van ontwerp-varianten van GWW-werken te berekenen zijn verschillende instrumenten (softwaretools) beschikbaar, zoals de Meetlat Project, een vereenvoudigde variant van deze instrumenten.

 

Met het instrument Meetlat Project wordt inzicht verkregen in de MKI-waarde en CO2-emissie van de referentie en de verschillende ontwerpvarianten van een project.

 

Het proces voor de Meetlat Project volgt als loopt:

 1. Datacollectie door de opdrachtgever:
  1. Excel met de hoeveelheden bouwmaterialen;
  2. Bouwmaterialen weergegeven conform SSK methodiek;
 2. Het eerste concept wordt opgesteld, een document ter inbreng in een workshop. Meerdere varianten tellen als extra regels in project;
 3. Workshop, voorbereiding en gesprek samen;
  1. Cijfers worden weergegeven in duidelijke grafieken;
  2. Toelichting wordt meegegeven in powerpoint sheets, zodat het later nalezen kan worden;
 4. Correcties maken in de berekening en weergave verder aanscherpen;
 5. Definitieve oplevering van de Meetlat Project.

 

Meer weten? Mail naar: info@bouwcirculair.nl