Ketenlid worden of van de beweging

Circulariteit en klimaat staan hoog op de agenda en krijgen steeds meer vorm in beleidsplannen en doelstellingen. Deze motiveren tot concrete maatregelen in de bouw- en infrasector. BouwCirculair brengt op lokaal en regionaal niveau alle partijen uit de keten bij elkaar en stimuleert tot het formuleren van harde doelstellingen, begeleidt ketenpartners bij de uitvoering, monitort de resultaten en zorgt voor intensieve kennisuitwisseling tussen de ketens.

Het verzorgt cursussen, initieert projecten en ontwikkelt praktische toepasbare instrumenten. Daarnaast zet BouwCirculair zich in voor het realiseren van innovaties, door partijen in de keten met elkaar te verbinden en door scholen en studenten bij projecten te betrekken.

 

Al meer dan 150 opdrachtgevers, toeleveranciers, aannemers, recyclebedrijven, sloopaannemers, kennisinstituten hebben zich inmiddels aangesloten en onderschrijven daarmee de doelstellingen van BouwCirculair. Ben én voel jij je ook verantwoordelijk voor circulair denken en doen in jouw organisatie? Dan hebben we de volgende opties voor je:
Word lid van de betonketen en/of asfaltketen: € 1750,00 per jaar en neem 4 keer per jaar deel aan het regionale ketenoverleg, incl. gratis deelname aan congres, innovatie- (SlimCirculair) en themabijeenkomsten, magazine, nieuwsbrief, korting op cursussen en logogebruik (ketenpartner BouwCirculair). (nb. tarief 2019 en korting bij deelname aan meerdere ketens)

 
Inschrijven als lid:


Spelregels BouwCirculair

1. Alle leden zijn gelijkwaardig;
2. Kennis inbrengen en actief meedoen;
3. Transparante communicatie in een open dialoog;
4. Bijdragen en werken aan concrete doelstellingen;
5. Gericht op het hoe, en niet het waarom;
6. Regionale en economische betrokkenheid;
7. Elke partij in de keten kan aansluiten;
8. Leidend zijn de principes van verantwoord bestuur;
9. Onderling vertrouwen in een veilige omgeving;
10. Effectief samenwerken in een goede sfeer.