Training LCA / MKI: rekenen aan duurzaamheid

LCA en MKI worden steeds vaker ingezet als meetinstrument. Daarmee is er ook een grotere behoefte bij organisaties ontstaan om deze methode te begrijpen en ermee aan de slag te gaan.

BouwCirculair biedt daarom een training van 3 dagdelen en een praktische begeleiding op locatie aan om niet alleen de termen LCA/MKI beter te begrijpen, maar er ook mee te leren werken in casussen en te gaan inzetten in de eigen organisatie.

De training is primair gericht op:

 1. Aanbesteding plichtige organisaties die te maken (gaan) krijgen met de MKI.
 2. Aannemers en toeleveranciers die te maken (gaan) krijgen met de MKI.

De samenwerking tussen deze organisaties geeft een vernieuwend begrip hoe de inzet van LCA en MKI leidt tot algehele verduurzaming, CO2 besparing en meer circulariteit in ketens.

Met de Milieu Kosten Indicator (MKI) dagen aanbestedende organisaties de markt uit te verduurzamen en te innoveren. Tegelijkertijd geeft het toeleverancier en aannemers de kans om de duurzaamheid van hun oplossingen objectief, kwantitatief, en gestandaardiseerd te communiceren. Om de milieueffecten van een dienst, levering of werk te kunnen beoordelen en vergelijken is enige kennis en begrip van de achterliggende gedachte en theorie van LCA en MKI onontbeerlijk voor een juiste inzet.

Na afloop van de traininh kun je:

 • Uitleggen hoe een LCA en MKI berekening tot stand komt
 • Keuzes onderbouwen met een gedegen duurzaamheid indicator
 • Producten kwantitatief vergelijken
 • Projecten kwantitatief vergelijken
 • Controleren of een LCA berekening gedegen is opgesteld
 • Maatregelen voorstellen om de MKI van een organisaties te verlagen
 • LCA en MKI in de praktijk brengen door deze toe te passen in producten of projecten.
 • Anticiperen op een breder gebruik van de MKI als minimum eis aan producten en projecten.

De opzet van de training volgt het SCAN, FOCUS en ACT principe.
SCAN Iedere deelnemer wordt door de docent op hetzelfde kennisniveau gebracht.
Aansprekende voorbeelden helpen de materie voor te stellen en inzichtelijke infographics brengen duidelijkheid voor iedere deelnemer welke zij weer kunnen verspreiden in de eigen organisatie.
FOCUS We werken na opdoen van de generieke kennis nu toe naar twee specifieke inzichten:

 1. Wat drijft aannemers en toeleveranciers om gebruik te maken van LCA/MKI en wat irriteert of stimuleert deze organisaties?
 2. Wat drijft inkopende organisaties om telkens meer gebruik te maken van LCA/MKI in aanbestedingen en hoe helpt dit hen overkoepelende doelstellingen te behalen?

ACT De opgedane kennis en inzichten moeten toegepast worden om te blijven bekleven. Deelnemers formuleren voor zichzelf afspraken met de eigen organisatie op een tijdspad en misschien met andere inschrijvers. Tijdens een 3e dagdeel delen we de ervaring na de cursus met elkaar en worden ideeën uitgewisseld om meer momentum in de organisaties te laten ontstaan. Ook het brede netwerk van BouwCirculair kan hier deelnemers verder in op weg helpen.

 

Programma

Dagdeel 1 (Scan – Focus)

Waarom rekenen we aan duurzaamheid?

 • Belang van kwalitatief
 • Belang van kwantitatief
 • Waarom letten op CO2 niet (meer) volstaat
 • Hoe verminderen we de milieu impact van onze organisatie? (effectief)

LCA

 • De 5 levensfases van een bouwwerk
 • Reikwijdte bepaling van een LCA
 • Energie, materialen, emissies en afval.
 • Duurzaam, circulair, biobased, maatschappelijk verantwoord, klimaatneutraal?

Milieueffecten

 •  Uitleg van de 11 milieueffect categorieën van een LCA-berekening

LCA en MKI

 • Hoe verhouden LCA en MKI zich tot elkaar?
 • Wat is van invloed op de MKI?
 • Hoe controleer ik de MKI?

Producten

 • Hoe wordt de duurzaamheid van product berekend?
 • Waarom steeds meer producten de MKI vermelden

Dagdeel 2 (Act)

Projecten

 • Hoe wordt de duurzaamheid van een project berekend?
 • Waarom steeds meer projecten een MKI berekening uitvragen
 • DuboCalc, GPR gebouw, Nationale Milieu Database, CO2 Prestatieladder

De interactie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer

 • Duurzaamheid als eis of gunningscriterium in een contract
 • De markt stimuleren met MKI
 • De MKI optimaliseren
 • Case study 1
 • Case study 2

LCA / MKI in de praktijk brengen

 • Succesvol toepassen van LCA en MKI bij producten en projecten
 • Keuzes baseren op LCA en MKI
 • Anticiperen op Europese regelgeving

Deel 3
Een praktische invulling bij de deelnemer op locatie.

 

Dagdeel 4
Evaluatie en uitwisselen praktijkervaring (Scan – Focus – Act)

 

Docent
Uw docent is Paul Prinssen. Paul is partner bij EcoReview, een adviesbureau gespecialiseerd in het opstellen van LCA-dossiers en toepassing van MKI in aanbestedingen. Ecoreview heeft nauw contact met gemeenten, waterschappen, provincies, semi-publieke organisaties kennisinstellingen, netwerken en het merendeel van de aannemerij werkzaam in de civiele techniek en Grond- Weg- en Waterbouw. Paul heeft een natuurwetenschappelijke achtergrond en bij Capgemini consulting grotere organisaties begeleid en cursussen gefaciliteerd.

 

Praktische informatie

 • Minimaal 7, maximaal 12 deelnemers
 • Cursus start om 9.00 uur en eindigt om 13.00 met gezonde lunch
 • Je kunt alle digitale lesmaterialen downloaden en bewaren als naslagwerk voor eigen gebruik (op de materialen is copyright van toepassing)

Data
Deel 1 – 6 februari 2020, 9.00 – 13.00 uur
Deel 2 – 5 maart 2020, 9.00 – 13.00 uur
Deel 3 – praktische invulling bij de deelnemer op locatie
Deel 4 – 14 mei 2020, 9.00 – 13.00 uur

 

Prijs
Jouw investering voor deze interactieve training bedraagt 1.500,- euro excl btw.

 • deze prijs is all-in (lunch, catering, snacks en toegang tot de lesmaterialen)
 • 1.250,- euro excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 10% korting voor de deelnemers/leden van BouwCirculair

 

Locatie
Bar Beton CS, Stationshal 9, Utrecht – 1e verdieping, Jaarbeurszijde, buiten OV poortjes

 

Vragen of opmerkingen
Iets onduidelijk? Mail PaulPrinssen@ecoreview.nl  of bel 06-229 429 77

 

InschrijvenIk meld mij aan voor de training:
Contracteren van circulariteit - NoordContracteren van circulariteit - ZuidLCA & MKI: rekenen aan duurzaamheid