Training Circulair Contracteren

Doel
Na de training weet de deelnemer:

 • De basisbegrippen en uitgangspunten van Circulariteit en CO2-reductie
 • De basisbegrippen en uitgangspunten van de RAW
 • Hoe circulariteit te verwerken in een (RAW) bestek volgens de methode van BouwCirculair
 • Hoe de circulariteits- en CO2 doelstellingen welke zijn vastgelegd in een bouwcontract tijdens de uitvoeringsfase worden behaald

De training is gericht op de ‘hoe’ en de ‘doe’ vraag. Na de training heeft de deelnemer de juiste handvatten om circulariteit vorm te geven in de praktijk door middel van een bouwcontract.

Doelgroep

 • Opdrachtgevers die hun beleidsdoelstellingen rondom circulariteit en CO2-reductie doelmatig vorm willen geven in realisatie en beheercontracten
 • Opdrachtnemers die gezamenlijk met de opdrachtgevers deze doelstellingen verder vorm willen geven
 • Opdrachtnemers die vanuit hun eigen bedrijfsvoering willen bijdragen aan 100% circulariteit en CO2-reductie

Programma

Dagdeel 1

Circulariteit en CO2-reductie

 • Wat is circulariteit?
 • Levenscyclusdenken
 • Wat is de Milieu Kosten Indicator (MKI-waarde)?
 • Wat zijn productbladen?
 • Levenscyclusanalyse en Nationale Milieudatabase
 • Waarom circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de doelstellingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?
 • Wat zijn de uitdagingen omtrent circulariteit en CO2-reductie?

Contracteren

 • Bouworganisatie
 • Traditionele contractvorm
 • Aanbesteden van bouwcontracten
 • Contractbeheersing

Dagdeel 2

Aanbesteden en contracteren van circulariteit

 • Minimum eisen opnemen in Moederbestek
 • Proces, van initiatief tot oplevering
 • Aanmelden project
 • RAW bestekteksten product- en proceseisen
 • Eisen voor circulariteit en MKI
 • Beste Prijs Kwaliteit Verhouding (BPKV) en circulariteit
 • Eigen verklaring
 • Contractbeheersing en informatieoverdracht
 • Aantoonbaarheid MKI-waarde (projectcertificaat)
 • Monitoring en rapportage
 • Toetsing door Opdrachtgever (stop- en bijwoonpunten)

Afsluiting

 • Hoe nu verder, het toepassen in de praktijk
 • Plannen bezoek aan de deelnemers in hun organisatie om bij implementatie te ondersteunen

Deel 3
Een praktische invulling bij de deelnemer op locatie.

 

Dagdeel 4
Evaluatie en uitwisselen praktijkervaring

 

Tijd en Locatie
Duur van de cursus 2 dagdelen en bezoek aan de organisatie

Regio Noord (locatie volgt)

 • Deel 1:maandag  2 maart 2020, 9.00-13.00 uur
 • Deel 2:maandag 16 maart 2020, 9.00-13.00 uur
 • Deel 3: praktische invulling bij de deelnemer op locatie
 • Deel 4: 25 mei 2020, 9.00 – 13.00 uur

Regio Zuid (Vught)

 • Deel 1: dinsdag 3 maart 2020, 9.00-13.00 uur
 • Deel 2: dinsdag 17 maart 2020, 9.00-13.00 uur
 • Deel 3: praktische invulling bij de deelnemer op locatie
 • Deel 4: 26 mei 2020, 9.00 – 13.00 uur

 

Kosten

Jouw investering voor deze interactieve training bedraagt 1.500,- euro excl btw.

 • deze prijs is all-in (lunch, catering, snacks en toegang tot de lesmaterialen)
 • 1.250,- euro excl. btw voor elke volgende deelnemer van dezelfde organisatie
 • 25% korting voor de deelnemers/leden van BouwCirculair

Aantal deelnemers

 • Minimum/maximum aantal deelnemers: 7/12

Voor meer informatie neem contact op met Dirkjan Bours via djbours@bouwcirculair.nl of 06-47436424.

Aanmelden • Ik meld mij aan voor de training:
  Contracteren van circulariteit - NoordContracteren van circulariteit - ZuidLCA & MKI: rekenen aan duurzaamheid