Gebruikersvereniging van overheden

Twee keer per komen de overheden die lid zijn van BouwCirculair bij elkaar om …..