Proeftuin Circulaire Regelgeving

Kansen voor een 30% lagere beton-footprint
Bouwmaterialen zijn door hun productiemethoden en transport verantwoordelijk voor 20 tot 24% van de CO2-uitstoot in de bouw. Het is juist die enorme CO2 uitstoot, vooral bij beton, die de noodzaak tot verduurzaming oproept. In de afgelopen decennia heeft de betonsector al enige vooruitgang geboekt op dit gebied. Voor de realisatie van het Klimaatakkoord is echter het verhogen van de circulariteit en de toepassing van duurzame bindmiddelen met een fors lagere footprint noodzakelijk.
 
Huidige regelgeving belemmert CO2-reductie
Cement kan in veel gevallen vervangen worden door andere bindmiddelen, waarmee de milieubelasting van beton aanzienlijk kan worden verminderd. Regelgeving op nationaal niveau laat dit slechts tot een beperkt niveau toe terwijl er technisch veel minder beperkingen zijn. Voor beton met meer duurzame bindmiddelen moet aangetoond worden dat het een gelijkwaardig alternatief is voor hetgeen in het Bouwbesluit is opgenomen. Hiervoor kan de prestatie van het geleverde beton in het project beoordeeld worden op basis van het Pantheon Performance Verificatieprotocol.
 
Raamwerk voor Circulaire regelgeving
Het doel is te komen tot nieuwe circulaire regelgeving waarin het Verificatieprotocol gebruikt wordt om duurzaam beton te beoordelen. Met behulp van dit protocol toont de beton-producent aan dat de prestaties van duurzaam beton voldoen aan de eisen in de toepassing (bijvoorbeeld een casco, fundering of brug).
Dit levert voordelen op voor:

  • economie (meerwaarde voor gebouw en lagere TCO);
  • ecologie (minder CO2 en verspilling van grondstoffen);
  • technologie (meer kennis en betere kwaliteit);
  • innovatie waarmee betonproducenten en bouwbedrijven zich kunnen onderscheiden in aanbestedingen.

Hiermee komen de klimaatdoelen van Parijs dichterbij!

Objectieve kwaliteitsborging

Objectieve kwaliteitsborging dat aansluit bij EU-wetgeving (Construction Products Regulation – CPR), is een onafhankelijke verificatie (beoordeling) door een Certificerende Instelling van de prestaties van beton in de toepassing op basis van:

  1. Lab testen in de fabriek: berekeningen, drukproeven, duurzaamheidstesten, …
  2. Praktijk testen op de bouwplaats: uitvoeringshandleiding, Niet Destructief Testen, inspecties, …

Aanmelden proeftuin

 

Ik meld mij aan voor deelname aan een proeftuin:

Ik meld mij aan voor deelname aan de proeftuin:
Proeftuin geopolymerenProeftuin asfalt deklagenProeftuin wegfunderingProeftuin circulaire regelgeving