De Circulaire Spurt 2023

BouwCirculair is al jaren actief voor het realiseren van de circulaire doelstellingen in de Bouw en Infra. Dat doen we door in ketenverband de circulaire activiteiten en projecten met elkaar te bespreken en te evalueren. Het delen van de kennis vindt niet alleen plaats tijdens de ketenoverleggen maar bijvoorbeeld ook in nieuwsbrieven, webinars, workshops, thema bijeenkomsten en het magazine BouwCirculair.

Naast kennisdeling en kennisoverdracht worden praktische en toepasbare instrumenten ontwikkeld.

 

Met de huidige aanpak hebben we al heel wat stappen gezet maar we zijn er nog lang niet. Zeker nu 1 januari 2023 dichterbij komt. Dit is de datum dat alle projecten circulair moeten zijn conform de Transitieagenda Circulaire Bouweconomie. Om dat te realiseren hebben we ook met elkaar een jaar geleden doelstellingen geformuleerd:

 

Voor Beton:    KLIK hier

Voor Asfalt:    KLIK hier

 

Deze doelen gaan we niet realiseren zonder extra acties. Er is nog veel werk aan de winkel en daarbij hebben we ook innovaties nodig zowel op producten, technieken als ook in de processen.

 

In dit ketenoverleg gaan we daarover met elkaar in gesprek: wat is nodig en waar zetten we op in om effectief en doelgericht invulling te geven aan de circulaire economie. Om dat gesprek een kader te geven is een matrix opgesteld met verschillende thema’s.

 

Voor welk thema zou jij je willen inzetten? Waar voel jij je verantwoordelijk voor? Aan welk onderwerp of thema zou jij aandacht willen geven en met welk resultaat? In het regionale ketenoverleg gaan we hiermee met elkaar aan de slag.

 

Gelukkig hoef je het niet alleen te doen. Met alle nu 24 actieve ketens willen we invulling geven aan de verschillende thema’s. Elke keten weer met een ander onderwerp en een eigen benadering. Met ieders bijdrage worden de acties net weer even scherper en resultaat gerichter. Met samenwerking en een beetje lef gaan we de doelen halen.

 

Voor en met alle ketens van BouwCirculair willen we op deze wijze invulling geven aan De Circulaire Spurt 2023. Aan al deze thema’s wordt het komende anderhalf jaar gewerkt en invulling gegeven. Voor de komende periode wordt de voortgang op verschillende wijze gecommuniceerd. De resultaten gaan we met elkaar delen op het BouwCirculair Congres De Circulaire Spurt 2023 in het najaar van 2022.

Jij doet toch ook mee?