ProjectfaseThemaKorte omschrijvingActie / Resultaat
Basis 1.1
Beleid
Van beleid naar uitvoeringVoor het formuleren van beleid zijn er al heel wat haakjes waar je gebruik van kunt maken. Door gewoon dingen te gaan doen bouw je aan praktijkervaring en aan kennis voor het aanpassen van je beleid. Via plan-do-check-act ontwikkel je een stevige circulaire organisatie.Poster 'Naar een circulaire organisatie'
Basis 1.2
Beleid
Beleid vaststellenHet Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.Ambitieweb
Basis 1.3
Beleid
CO2-reductieDe CO2-Prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument waarmee alle organisaties hun eigen CO2-voetafdruk in kaart kunnen brengen en bepalen waar de meeste CO2-reductie mogelijk is. Het gebruik van de Ladder als aanbestedingsinstrument met maatregelen zoals Moederbestek.nl, kunnen elkaar aanvullen en helpen om de bouw te verduurzamen.CO2-Prestatieladder voor overheden
Basis 3.0
Ontwerp
KlimaatadaptatieHet Nederlandse klimaat verandert. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes van droogte en hitte. Onder klimaatadaptatie wordt verstaan: het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat. Daardoor kan schade door klimaatverandering beperkt worden. Poster Klimaat Adaptieve toolbox
Basis 3.1
Contract
Duurzame eisenBestekeisen voor Beton, Asfalt, Baksteen, Groen en Openbare Verlichting. In Moederbestek.nl zijn de eisen geformuleerd waaraan producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.Moederbestek.nl
Extra 1.4
Beleid
MonitoringHet dashboard kan snel en duidelijk inzicht geven in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. (1) Registratie van projecten uit Moederbestek, SloopCirculair (2) Onafhankelijke verificatie van de duurzaamheid in het project (3) Rapportage over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit).Projectenmodule
Extra 2.1
Ontwerp
Circulair ontwerpenHet instrument helpt met het inzichtelijk maken van de milieu-impact van ontwerp en product varianten. Het instrument biedt kwantitatieve milieu impact data. Het instrument adviseert niet in de te maken afweging of keuze op andere gronden dan duurzaamheid.Voor het ontwerpen van diverse toepassingen kan met behulp van een instrument op dynamische wijze verschillende varianten worden afgewogen op LCA. OntwerpVariant.nl
Extra 3.3
Contract
Zero Emissie BouwmaterieelIn het Klimaatakkoord is afgesproken dat overheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair gaan werken. Publieke opdrachtgevers kunnen hieraan uitvoering geven door gebruik te maken van de productbladen Emissie en stapsgewijs te werken aan een structurele verduurzaming.EmissieCalc.nl - in ontwikkeling
Extra 4.2
Uitvoering
Beton - versnelling duurzaam betonOm de CO2 emissies van beton fors te verlagen kan geopolymeren beton worden gebruikt. Om meer kennis en ervaring te krijgen is een monitoringsproject opgezet voor geopolymeren betonconstructies waarvan materiaal en constructief gedrag vijf jaar lang door TNO wordt geïnspecteerd en in het lab getest. Gelijktijdig zal SKG-IKOB de functionele prestaties beoordelen. Proeftuin gewapend geopolymeer beton
Extra 4.3
Uitvoering
Asfalt - versnelling duurzaam asfaltMonitoring asfaltwegen voor onderbouwing tot aanpassing regelgeving om 30 tot 50% PR in SMA toe te staan Proeftuin Asfalt deklagen
Extra 4.4
Uitvoering
Wegfundering - versnelling circulariteit Ervaring opdoen met alternatieve wegfunderingen zodat betongranulaat dat vrijkomt uit gesloopte bouwwerken weer ingezet kan worden als toeslagmateriaal in beton. Proeftuin 1: Maximaal 50% betongranulaat en Proeftuin 2: AEC granulaat als wegfunderingslaagProeftuin Wegfundering
Extra 5
Sloop
Sloop - NieuwbouwMateriaalstoffeninventarisatie is een belangrijke basis om de kansen voor hergebruik van materialen goed in beeld te krijgen en te verzilveren. Sloopprojecten dienen onderzocht te worden of het circulair kan. Om producten te oogsten die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden in het ontwerp van een nieuw project. Minimale eisen op SloopCirculair.nl

 

ProjectfaseThemaKorte omschrijvingActie / Resultaat
Basis 1.1
Beleid
Van beleid naar uitvoeringVoor het formuleren van beleid zijn er al heel wat haakjes waar je gebruik van kunt maken. Door gewoon dingen te gaan doen bouw je aan praktijkervaring en aan kennis voor het aanpassen van je beleid. Via plan-do-check-act ontwikkel je een stevige circulaire organisatie.Poster 'Naar een circulaire organisatie'
Basis 1.2
Beleid
Beleid vaststellenHet Ambitieweb is een visuele weergave van de duurzaamheidsthema’s en de daaraan gekoppelde ambitieniveaus. Het Ambitieweb helpt om de ambities in één oogopslag helder te maken.Ambitieweb
Basis 1.3
Beleid
CO2-reductieDe CO2-Prestatieladder is een landelijk duurzaamheidsinstrument waarmee alle organisaties hun eigen CO2-voetafdruk in kaart kunnen brengen en bepalen waar de meeste CO2-reductie mogelijk is. Het gebruik van de Ladder als aanbestedingsinstrument met maatregelen zoals Moederbestek.nl, kunnen elkaar aanvullen en helpen om de bouw te verduurzamen.CO2-Prestatieladder voor overheden
Basis 3.0
Ontwerp
KlimaatadaptatieHet Nederlandse klimaat verandert. Het weer vertoont meer extreme regenval, hardere stormen, grotere periodes van droogte en hitte. Onder klimaatadaptatie wordt verstaan: het tijdig en effectief aanpassen aan het actuele of verwachte klimaat. Daardoor kan schade door klimaatverandering beperkt worden. Poster Klimaat Adaptieve toolbox
Basis 3.1
Contract
Duurzame eisenBestekeisen voor Beton, Asfalt, Baksteen, Groen en Openbare Verlichting. In Moederbestek.nl zijn de eisen geformuleerd waaraan producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.Moederbestek.nl

ProjectfaseThemaKorte omschrijvingActie / Resultaat
Extra 1.4
Beleid
MonitoringHet dashboard kan snel en duidelijk inzicht geven in de duurzame prestaties op het gebied van de (aanleg en het onderhoud van de) GWW. (1) Registratie van projecten uit Moederbestek, SloopCirculair (2) Onafhankelijke verificatie van de duurzaamheid in het project (3) Rapportage over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit).Projectenmodule
Extra 2.1
Ontwerp
Circulair ontwerpenHet instrument helpt met het inzichtelijk maken van de milieu-impact van ontwerp en product varianten. Het instrument biedt kwantitatieve milieu impact data. Het instrument adviseert niet in de te maken afweging of keuze op andere gronden dan duurzaamheid.Voor het ontwerpen van diverse toepassingen kan met behulp van een instrument op dynamische wijze verschillende varianten worden afgewogen op LCA. OntwerpVariant.nl
Extra 3.3
Contract
Zero Emissie BouwmaterieelIn het Klimaatakkoord is afgesproken dat overheden in 2030 zoveel mogelijk klimaatneutraal en circulair gaan werken. Publieke opdrachtgevers kunnen hieraan uitvoering geven door gebruik te maken van de productbladen Emissie en stapsgewijs te werken aan een structurele verduurzaming.EmissieCalc.nl - in ontwikkeling
Extra 4.2
Uitvoering
Beton - versnelling duurzaam betonOm de CO2 emissies van beton fors te verlagen kan geopolymeren beton worden gebruikt. Om meer kennis en ervaring te krijgen is een monitoringsproject opgezet voor geopolymeren betonconstructies waarvan materiaal en constructief gedrag vijf jaar lang door TNO wordt geïnspecteerd en in het lab getest. Gelijktijdig zal SKG-IKOB de functionele prestaties beoordelen. Proeftuin gewapend geopolymeer beton
Extra 4.3
Uitvoering
Asfalt - versnelling duurzaam asfaltMonitoring asfaltwegen voor onderbouwing tot aanpassing regelgeving om 30 tot 50% PR in SMA toe te staan Proeftuin Asfalt deklagen
Extra 4.4
Uitvoering
Wegfundering - versnelling circulariteit Ervaring opdoen met alternatieve wegfunderingen zodat betongranulaat dat vrijkomt uit gesloopte bouwwerken weer ingezet kan worden als toeslagmateriaal in beton. Proeftuin 1: Maximaal 50% betongranulaat en Proeftuin 2: AEC granulaat als wegfunderingslaagProeftuin Wegfundering
Extra 5
Sloop
Sloop - NieuwbouwMateriaalstoffeninventarisatie is een belangrijke basis om de kansen voor hergebruik van materialen goed in beeld te krijgen en te verzilveren. Sloopprojecten dienen onderzocht te worden of het circulair kan. Om producten te oogsten die hoogwaardig hergebruikt kunnen worden in het ontwerp van een nieuw project. Minimale eisen op SloopCirculair.nl