Trias Circumflex

De Trias Circumflex met hergebruik en recycling van grondstoffen, materialen, producten en het vervangen van primaire en fossiele door secundaire grondstoffen zorgt, naast een geringere winning van primaire grondstoffen en afval aan het einde van productieketens, voor een vermindering van de emissies van broeikasgassen.
 
Met als gevolg: de klimaatdoelen van Parijs komen dichterbij.