Duurzaam Moederbestek

In het Duurzaam Moederbestek zijn de eisen geformuleerd waaraan duurzame producten moeten voldoen wat betreft het verhogen van de circulariteit en het verlagen van de CO2-emissie. Eveneens zijn er eisen opgenomen hoe om te gaan met vrijgekomen materialen ten aanzien van hergebruik en recycling om de circulariteit van producten te waarborgen.
 

Haal met Moederbestek.nl de 2030 doelen

Het voordeel van het gebruik van Moederbestek.nl is het toepassen van duurzame en uniforme bestekseisen voor beton, asfalt, straatbaksteen. etc. Moederbestek.nl wordt breed gedragen in de markt en toegepast door vele opdrachtgevers; gemeenten, waterschappen, rijk en provincies. Door met alle overheden dezelfde circulaire uitvraag te doen ontstaat er in de markt vertrouwen en voldoende basis voor een duurzame uitvoering van projecten en voor innovatieve ontwikkelingen in proeftuinen.

 

Verificatie en Rapportage via de Projectenmodule
Naast het toepassen van de eisen kan optioneel ervoor worden gekozen om het project vast te leggen in de Projectenmodule om (1) de duurzaamheid in het project onafhankelijk te laten beoordelen en (2) te rapporteren over de voortgang van klimaatdoelen (CO2 en circulariteit).

ga naar www.moederbestek.nl