Ketensamenwerking

Alle belanghebbenden in de bouw zijn direct of indirect vertegenwoordigd in BouwCirculair. De keten is opgebouwd uit een matrix met vertegenwoordigers van de grondstofproducenten, leveranciers en de bouwpartners (constructeurs, slopers, architecten, bouwers, opdrachtgevers). Dit alles kruist door organisaties als keur- en kennisinstellingen, brancheorganisaties en overheden. Verder zijn er nog organisaties betrokken die inzetten op duurzaamheid (gemeenten, provincies e.d.).

 

De betrokken organisaties geven mede invulling aan de agenda en de te ontwikkelen instrumenten. Voor een deel wordt dat gedaan binnen de operationele ketens voor een ander deel wordt dat gedaan vanuit de gehele keten.

 

Kijk voor de leden van BouwCirculair op Betonketens, Asfaltketens en Het netwerk.

150 organisaties zijn lid
16 betonketens
6 strumenten
5 asfaltketens
1 keten openbare verlichting

Maatschappijgericht

Voor ons is maatschappelijke betrokkenheid de drijfveer. 
Samen werken we aan:

  1. Realiseren van een CE van 50% (2025)
  2. Inzetten op een uniforme & circulaire uitvraag
  3. Waarderen van innovaties in aanbestedingen
  4. Sluiten van de grondstofketen
  5. Reduceren van CO2 op basis van MKI-waarde
  6. Bevorderen dat de hele keten meedoet
  7. Communiceren van kennis en ervaring
  8. Controleren van resultaten
  9. Monitoren van effecten
  10. Samenwerken met onderwijs

Kennisdeling en kennisontwikkeling

De maatschappij is in beweging. Duurzaamheid en klimaat worden steeds belangrijker. Circulair bouwen betekent voor ons dat we (stap voor stap) de gehele keten meenemen naar minder CO2 en meer circulariteit. BouwCirculair helpt haar leden in de keten via (regionale) bijeenkomsten en in proeftuinen nieuwe producten en instrumenten te ontwikkelen die bouwbreed ingezet kunnen worden.

 

BouwCirculair zet in op kennisontwikkeling, kennisdeling en samenwerking. Zodat we met elkaar de wereld beter en duurzamer kunnen maken.

 

Lees meer hierover op de themapagina’s asfalt, beton, slopen en innovatie.

Spelregels BouwCirculair

1. Alle leden zijn gelijkwaardig;
2. Kennis inbrengen en actief meedoen;
3. Transparante communicatie in een open dialoog;
4. Bijdragen en werken aan concrete doelstellingen;
5. Gericht op het hoe, en niet het waarom;
6. Regionale en economische betrokkenheid;
7. Elke partij in de keten kan aansluiten;
8. Leidend zijn de principes van verantwoord bestuur;
9. Onderling vertrouwen in een veilige omgeving;
10. Effectief samenwerken in een goede sfeer.